Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Mita Water Technologies

Sistemi za biološki tretman otpadne vode, disk filteri, lamelni separatori, flotacione jedinice, skreperi.

mitawatertechnologies.com/en

Mita Water Technologies

Biocombi B

Kompaktni automatski uređaj, sa rotirajućim diskovima i samoispirajućim filterom od tkanine, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi.

Konstrukcija Sa samoispirajućim filterom od tkanine
Primena Biološko prečišćavanje sanitarnih i otpadnih voda, za manja stambena naselja.
Izvođenje Prefabrikovano telo od metala. Polipropilenski diskovi. Samoispirajući filter od tkanine. Plastični poklopac.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Biorulli B

Kompaktni automatski uređaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi.

Konstrukcija Betonski rezervoar
Primena Biološko prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda.
Izvođenje Prefabrikovano telo od metala. Betonsko telo, izrađeno na mestu ugradnje, prema nacrtima MITA. Polipropilenski diskovi. Plastični poklopac.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Biorulli CB

Kompaktni automatski uređaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi.

Konstrukcija Pokrivači
Primena Biološko prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda.
Izvođenje Prefabrikovano telo od metala. Betonsko telo, izrađeno na mestu ugradnje, prema nacrtima MITA. Polipropilenski diskovi. Plastični poklopac.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Biorulli M

Kompaktni automatski uređaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi.

Konstrukcija Metalni rezervoar
Primena Biološko prečišćavanje sanitarnih i industrijskih otpadnih voda.
Izvođenje Prefabrikovano telo od metala. Betonsko telo, izrađeno na mestu ugradnje, prema nacrtima MITA. Polipropilenski diskovi. Plastični poklopac.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Cloth filters TF-TF VM

Automatski uređaj za finalnu filtraciju suspendovanih materija sa filter tkaninom, u postrojenjima za tretman otpane vode, sa sistemom ispiranja filter tkanine u slučaju zaprljanja.

Konstrukcija Serija sa bubnjem
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Metalno telo, polstof, sintetička, filter tkanina, postavljena na potporne diskove.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Cloth filters PEC-PEC VM

Automatski uređaj za finalnu filtraciju suspendovanih materija sa filter tkaninom, u postrojenjima za tretman otpane vode, sa sistemom ispiranja filter tkanine u slučaju zaprljanja.

Konstrukcija Serija sa diskom
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Metalno telo, polstof, sintetička, filter tkanina, postavljena na potporne diskove.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Cloth filters PECV VM

Automatski uređaj za finalnu filtraciju suspendovanih materija sa filter tkaninom, u postrojenjima za tretman otpane vode, sa sistemom ispiranja filter tkanine u slučaju zaprljanja.

Konstrukcija Serija sa disk filterom
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Metalno telo, polstof, sintetička, filter tkanina, postavljena na potporne diskove.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Cloth filters PPC-PPC VM

Automatski uređaj za finalnu filtraciju suspendovanih materija sa filter tkaninom, u postrojenjima za tretman otpane vode, sa sistemom ispiranja filter tkanine u slučaju zaprljanja.

Konstrukcija Serija sa diskom
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Metalno telo, polstof, sintetička, filter tkanina, postavljena na potporne diskove.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Filtrasand FS

Automatski uređaj za kontinualno prečišćavanje vode, pomoću stuba peska. Pesak zadržava čestice nečistoće. Pomoću vazdušne pumpe, zaprljani pesak se podiže u komoru za ispiranje, u kojoj se odstranjuju nečistoće a čist pesak se vraća u uređaj.

Konstrukcija Peščani filteri
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Metalno telo i unutrašnji elementi.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Lamella Flowpack F

Lamelni separator za uklanjanje lebdećih čestica mulja u otpadnoj vodi (F, FM) ili ulja i lakih naftnih derivate (O, OM), u obliku blokova sa ramom, ili gotove paketne jedinice.

Konstrukcija Blokovi sa ramom
Primena Posle kompaktnog automatskog uređaaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi, a pre ispuštanja prečišćene otpadne vode u effluent.
Izvođenje Polipropilenske lamele u metalnom ramu i telu paketne jedinice.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Lamella Flowpack FM

Lamelni separator za uklanjanje lebdećih čestica mulja u otpadnoj vodi (F, FM) ili ulja i lakih naftnih derivate (O, OM), u obliku blokova sa ramom, ili gotove paketne jedinice.

Konstrukcija Paketne jedinice
Primena Posle kompaktnog automatskog uređaaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi, a pre ispuštanja prečišćene otpadne vode u effluent.
Izvođenje Polipropilenske lamele u metalnom ramu i telu paketne jedinice.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Lamella Flowpack O

Lamelni separator za uklanjanje lebdećih čestica mulja u otpadnoj vodi (F, FM) ili ulja i lakih naftnih derivate (O, OM), u obliku blokova sa ramom, ili gotove paketne jedinice.

Konstrukcija Blokovi sa ramom
Primena Posle kompaktnog automatskog uređaaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi, a pre ispuštanja prečišćene otpadne vode u effluent.
Izvođenje Polipropilenske lamele u metalnom ramu i telu paketne jedinice.
pošaljite upit

Mita Water Technologies

Lamella Flowpack OM

Lamelni separator za uklanjanje lebdećih čestica mulja u otpadnoj vodi (F, FM) ili ulja i lakih naftnih derivate (O, OM), u obliku blokova sa ramom, ili gotove paketne jedinice.

Konstrukcija Paketne jedinice
Primena Posle kompaktnog automatskog uređaaj, sa rotirajućim diskovima, za smanjenje sadržaja organskih materija u otpadnoj vodi, a pre ispuštanja prečišćene otpadne vode u effluent.
Izvođenje Polipropilenske lamele u metalnom ramu i telu paketne jedinice.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.