Binemikom | Reference
Binemikom | Reference
Binemikom | Reference
Binemikom | Reference

References  |  Binemikom

Avalski Toranj

Lowara
Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara Avalski Toranj | Lowara

Nasa firma je za potrebe Avalskog tornja isporucila sledece:

 • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMSF20/SV805F22T-KS, sa dve frekventno regulisane LOWARA pumpe SV 805F22T za vodosnabdevanje nize zone tornja

 • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMSF20/SV422F40T-KS, sa dve frekventno regulisane LOWARA pumpe SV 422 F40T za vodosnabdevanje vise zone tornja (restoran, tehnicke prostorije), kao i za sistem gasenja pozara maglom

 • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMPP20/FHE40-200/75-KS, sa dve LOWARA pumpe FHE 40-200/75 za gasenje pozara – spoljasnja hidrantska instalacija

Gore navedena tri postrojenja sa LOWARA pumpama u potpunosti zadovoljavaju potrebe tornja za vodom, kako sanitarnom tako i protivpozarnom.

više
manje

19 Avenija NBG

Lowara
19 Avenija NBG | Lowara 19 Avenija NBG | Lowara 19 Avenija NBG | Lowara 19 Avenija NBG | Lowara 19 Avenija NBG | Lowara 19 Avenija NBG | Lowara
 • Protivpozarno postrojenje BMP21/FHS50-250/185+SV208R11T

 • Protivpozarno postrojenje BMP21/FHS50-160/75+CA70/34

 • Pumpa SV408F15T sa postoljem i elektroormanom

više
manje

Ada Mol

PPOV
Ada Mol | PPOV

PPOV „ADA-MOL“ – MAIND fina rešetka, tip MID5

više
manje

Aerodrom Podgorica

Vogel Crna Gora
Aerodrom Podgorica | Vogel Crna Gora Aerodrom Podgorica | Vogel Crna Gora Aerodrom Podgorica | Vogel Crna Gora Aerodrom Podgorica | Vogel Crna Gora

Postrojenje BMS 20/CA 120/33 za sanitarnu vodu.

više
manje

Aerodrom Tivat

Vogel Crna Gora
Aerodrom Tivat | Vogel Crna Gora Aerodrom Tivat | Vogel Crna Gora Aerodrom Tivat | Vogel Crna Gora Aerodrom Tivat | Vogel Crna Gora Aerodrom Tivat | Vogel Crna Gora
 • hidroforska postrojenja za protivpozarnu vodu tip BMP20/SV 1604 F40T

 • hidroforska postrojenja za sanitarnu vodu BMS20/CA 120/33-F

više
manje

Agencija za Kontrolu Letenja

Lowara
Agencija za Kontrolu Letenja | Lowara Agencija za Kontrolu Letenja | Lowara Agencija za Kontrolu Letenja | Lowara

Centar oblasne kontrole letenja Beograd

Sprinkler postrojenje BMP21/FHS4 80-315/110+SV803F15T

više
manje

Alpine CS2 Fekalna

PPOV
Alpine CS2 Fekalna | PPOV Alpine CS2 Fekalna | PPOV

više
manje

Bački Maglić

PPOV
Bački Maglić | PPOV

POV Bački Maglić – kombinovani uređaj MAIND – TOP3 – 15, za mehanički pred tretman otpadne vode.

više
manje

BVK Banovo Brdo

Kanalizacione Pumpne Stanice
BVK Banovo Brdo | Kanalizacione Pumpne Stanice

Proizvodni pogon Banovo Brdo

 • Pumpe za pranje filtera: XFP300M-Ch4PE900/6-SSI (3 kom)

više
manje

Bar - Čanj

Vogel Crna Gora
Bar - Čanj | Vogel Crna Gora Bar - Čanj | Vogel Crna Gora Bar - Čanj | Vogel Crna Gora

MPV 65.1/7 SA111 1104 (3 kom).

više
manje

Bele Vode Kotlarnica

Vogel Srbija
Bele Vode Kotlarnica | Vogel Srbija Bele Vode Kotlarnica | Vogel Srbija Bele Vode Kotlarnica | Vogel Srbija

BELE VODE, Grejna podstanica (kotlarnica)

LR 100-200 (2 kompl) Inline cirkulacione pumpe za toplu vodu.

više
manje

Bele Vode Sodimate

PPOV
Bele Vode Sodimate | PPOV

više
manje

Belgrade Office Park NBG

Lowara
Belgrade Office Park NBG | Lowara Belgrade Office Park NBG | Lowara Belgrade Office Park NBG | Lowara

Protivpozarno pumpno postrojenje za sprinkler instalaciju tip BMP31/SV3304/2F75T+SV411F22T

više
manje

Bežanija

Vogel Srbija
Bežanija | Vogel Srbija Bežanija | Vogel Srbija Bežanija | Vogel Srbija Bežanija | Vogel Srbija Bežanija | Vogel Srbija

PROIZVODNI POGON „BEZANIJA“ CS 19A “BEZANIJA”

LS 250-400 (3 kom)

više
manje

Budva - Podgorica

Vogel Crna Gora
Budva - Podgorica | Vogel Crna Gora Budva - Podgorica | Vogel Crna Gora
 • MP100.2/5 (2 kom)

 • MP100.2/5A (2 kom)

više
manje

Budva - Reževići

Vogel Crna Gora
Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora Budva - Reževići | Vogel Crna Gora

PS Reževići, za snabdevanje Budve i Petrovca

 • 100 L (2 kom) za vodosnabdevanje donje zone Petrovca na Moru

 • 124 P (3 kom) za vodosnabdevanje Budve i gornje zone Petrovca na Moru

više
manje

JP Komunalac Bujanovac

Kanalizacione Pumpne Stanice
JP Komunalac Bujanovac | Kanalizacione Pumpne Stanice JP Komunalac Bujanovac | Kanalizacione Pumpne Stanice JP Komunalac Bujanovac | Kanalizacione Pumpne Stanice

JP „Komunalac“ 17520 Bujanovac, Karađorđa Petrovića bb

PS „Bujanovac“ AFP (4 kom)

više
manje

Pivara Čelarevo

Lowara
Pivara Čelarevo | Lowara Pivara Čelarevo | Lowara Pivara Čelarevo | Lowara

Part of the Carlsberg breweries group, D.O.O pivara Čelarevo

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju tip BMP41/SV6603/1F150T+ SV1606F55T

više
manje

Crnogorski Regionalni Vodovod

Vogel Crna Gora

Regionalni vodovodni sistem Crnogorskog primorja cine dva podsistema:

 • kontinentalni dio – podsistem za proizvodnju vode i njen transport do Crnogorskog primorja

 • obalni dio – sjeverni i juzni krak – podsistem za distribuciju vode opstinama na Crnogorskom primorju

Srce sistema cini izvor „Bolje sestre“ u Malom blatu u basenu Skadarskog jezera. Voda ovog podzemnog izvora izuzetnog je kvaliteta i ispunjava uslove za flasiranje vode. Saglasno Pravilniku o kategorizaciji vode za pice, ona pripada A1 klasi vode za pice koja se samo uz dezinfekciju moze koristiti za vodosnabdijevanje.

Minimalni kapacitet izvorista prevazilazi dugorocne potrebe Crnogorskog primorja, odnosno projektovani kapacitet regionalnog vodovoda i u najsusnijem periodu godine iznosi preko 2.000 litara u sekundi.

Vodozahvat i postrojenje Bolje sestre” Na izvoristu je izgradeno postrojenje za proizvodnju vode „Bolje sestre“ sa vodozahvatom, pumpnom stanicom i ultravioletnim reaktorima za dezinfekciju vode. Transport vode vrsi se prema prekidnoj komori iznad samog postrojenja. Iz prekidne komore voda gravitaciono putuje prema pumpnoj stanici „Reljici“, kontinentalnim cjevovodima regionalnog vodovoda, ukupne duzine 30 kilometara, koji dijelom prolaze kroz plavljena podrucja Zete i Crmnickog polja, dva puta prolaze ispod korita rijeke Morace, dok je 18 kilometara cjevovoda polozeno po dnu Skadarskog jezera i Malog blata.

Na rubu Crmnickog polja nalazi se pumpna stanica Reljici kojom se voda preko istoimenog vodostana transportuje kroz 4,2 kilometra dugacki hidrotehnicki tunel Sozina do rezervoara „Durmani“, koji predstavlja glavnu akumulaciju sistema kapaciteta 10.000 m3. U okviru ovog rezervoara nalazi se i hlorna stanica za dopunsku dezinfekciju vode.

Sistem se, nakon rezervoara „Durmani“, grana duz obale Crnogorskog primorja na:

 • juzni krak prema Baru i Ulcinju, ukupne duzine 35 kilometara, od kojih je izgradeno 17 kilometara celicnog gravitacionog cjevovoda, precnika 700 mm kroz Sutomore i Bar do tunela Cafe, dok je ostatak ovog kraka u fazi objave tendera i treba da bude zavrsen 2011. godine zakljucno sa naseljem Dobre vode, odnosno kompletno do Ulcinja 2012.

 • sjeverni krak je ukupne duzine 62 kilometra, koji se na pocetku, u duzini od 27 kilometara, pruza gravitacionim cjevovodima precnika od 700 do 900 mm duz Budvanske rivijere, ukljucujuci i dvije prekidne komore: Perazica Do i Sveti Stefan, kapaciteta od po 1 000 m3. Na lokalitetima Petrovac, Milocer i Bijeli Do locirani su odvojci sa mjerno-regulacionim blokom mjesta predaje vode lokalnom vodovodu Budve, preduzecu koje je odgovorno za njen dalji transport do potrosaca.

Vodozahvat i postrojenje sa PS „Bolje Sestre“

 • LT300-400SL-31504 (4 kom) Q=410 1/s, H=61,2 m, P=275 kW

PS „RELJIĆI“

 • P254/3-SC211-71004 (6 kom) Q=258 1/s, H=198 m, P=594 kW

PS „BUDVA“

U podnozju brda Toplis nalazi se pumpna stanica Budva instalisanog kapaciteta 1,4 megavata, kojom se voda preko prekidne komore Prijevor dalje transportuje prema vodovodima u Kotoru, Tivtu i Herceg Novom. Gravitacioni celicni cjevovod precnika 550 mm pruza se duz Grbaljskog polja, gdje je u blizini Tivatskog aerodroma lociran i odvojak za Kotor, a zavrsava se prekidnom komorom Tivat, koja je istovremeno i odvojak za podrucje ove opstine.

 • P254/2-SB211 (45004) (3 kom). Q=250 I/s, H=130 m, P=378 kW (2kom).

Vodozahvat sa postrojenjem i PS „BOLJE SESTRE“

 • Posuda protiv hidraulickog udara SP-HC-6000-H-50 (1 kom)

 • RES 6000L12B 450CFSBOS sa zamenjivom membranom od butila, V=6.000 1, P radni 12 bar, T ispitni 18 bar, Q max=1.640 m3/s

PS „RELJIĆI“

 • Posuda protiv hidraulickog udara SP-HC-10000-H-54 (2 kom) RES 10000L25B 450CXEMOS sa zamenjivom membranom od butila, V=10 000 l, Qmax=1.68 m3/s P radni 25 bar, T ispitni 37,5 bar.

PS „BUDVA“

 • Posuda protiv hidraulickog udara SP-HC-7500-V-8 (2 kom) RES 7500L25B 300DFEM sa zamenjivom membranom od butila, V=7500 I, P radni 25 bar, T ispitni 37,5 bar, Q max=0.8 m3/s

PS „SUTOMORE“ Sutomore

 • 104 P2ESN 4504 (4 kom)

 • 103 PLa 6UN 3704 (2 kom)

više
manje

CS Bele Vode

Vogel Srbija
CS Bele Vode | Vogel Srbija CS Bele Vode | Vogel Srbija CS Bele Vode | Vogel Srbija CS Bele Vode | Vogel Srbija CS Bele Vode | Vogel Srbija

P 204/3 (3 kom)

više
manje

CS Dedinje

Vogel Srbija
CS Dedinje | Vogel Srbija CS Dedinje | Vogel Srbija CS Dedinje | Vogel Srbija CS Dedinje | Vogel Srbija CS Dedinje | Vogel Srbija CS Dedinje | Vogel Srbija

LS 250-500 (4 kom)

više
manje

CS Zvezdara

Vogel Srbija
CS Zvezdara | Vogel Srbija CS Zvezdara | Vogel Srbija CS Zvezdara | Vogel Srbija CS Zvezdara | Vogel Srbija CS Zvezdara | Vogel Srbija

PT 154 (3 kom)

više
manje

Đerdap

Vogel Srbija
Đerdap | Vogel Srbija Đerdap | Vogel Srbija Đerdap | Vogel Srbija Đerdap | Vogel Srbija Đerdap | Vogel Srbija

PS „Kusjak“ posle adaptacije hidromasinskog i elektro dela opreme

 • MPB100.1/5 (2 kom) za PPZ brodske prevodnice

 • MPB65.2/5 (2 kom) za vodosnabdevanje naselja Dusanovo

više
manje

Monterra Rešetka Dolovo

PPOV
Monterra Rešetka Dolovo | PPOV

MONTERRA-rešetka-Dolovo

više
manje

Donji Milanovac

Vogel Srbija
Donji Milanovac | Vogel Srbija Donji Milanovac | Vogel Srbija Donji Milanovac | Vogel Srbija

JKP “KOMUNALAC”, Donji Milanovac, Postrojenje za preradu vode

MP100.1/4 (2 kom) za vodosnabdevanje druge i trece visinske zone preko „bazena 500“.

više
manje

Gornji Milanovac

Vogel Srbija
Gornji Milanovac | Vogel Srbija Gornji Milanovac | Vogel Srbija Gornji Milanovac | Vogel Srbija

Rezervoar i CS „Neskovica brdo“ Gornji Milanovac

MPB 100.2/5 SA111-3004 (2 kom)

više
manje

Gornji Milanovac PPOV

PPOV
Gornji Milanovac PPOV | PPOV

više
manje

Gradac

PPOV
Gradac | PPOV Gradac | PPOV

više
manje

Grawe NBG

Lowara
Grawe NBG | Lowara Grawe NBG | Lowara Grawe NBG | Lowara

Poslovni centar „GRAWE“, Novi Beograd Bul. Mihajla Pupina 115E/D

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju BMP21/FHS65-160/150 + SV208F11T.

više
manje

Herceg Novi

Vogel Crna Gora
Herceg Novi | Vogel Crna Gora Herceg Novi | Vogel Crna Gora Herceg Novi | Vogel Crna Gora

Institut Dr. Simo Milosevic, Igalo

BMSh40/SV806N30T

više
manje

Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin

Kanalizacione Pumpne Stanice
Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin | Kanalizacione Pumpne Stanice Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin | Kanalizacione Pumpne Stanice Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin | Kanalizacione Pumpne Stanice Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin | Kanalizacione Pumpne Stanice Hidroelektrana Đerdap 2 Negotin | Kanalizacione Pumpne Stanice

FSC na osnovnoj elektrani: XFP80E (2 kom). FSC na dodatnoj elektrani: XFP80 (2 kom).

više
manje

HIP Azotara

Vogel Srbija
HIP Azotara | Vogel Srbija HIP Azotara | Vogel Srbija HIP Azotara | Vogel Srbija HIP Azotara | Vogel Srbija HIP Azotara | Vogel Srbija HIP Azotara | Vogel Srbija

Društveno preduzeće za proizvodnju veštačkih đubriva i azotnih jedinjenja

 • J-206B: LSN 125-100-400 (1 kom) medij: ammonium carbomate solution 48,9 °C

 • J-103B: LSN 80-50-200 (1 kom) medij: kondenzat 45 °C

 • J-802A: LSNH 40-25-160 (1 kom) medij: ammonium carbonate 60°C

više
manje

HIP Petrohemija

Vogel Srbija
HIP Petrohemija | Vogel Srbija

Fabrika za obradu voda

Lift stanica „LS 1“ (otpadna kanalizaciona voda)

 • B-3A/B: 150 KS 350W1106 (2 kom)

HIP Petrohemija | Vogel Srbija HIP Petrohemija | Vogel Srbija HIP Petrohemija | Vogel Srbija HIP Petrohemija | Vogel Srbija

Komandna Zgrada B

 • 14A/B/C: recirkulacione pumpe flotacije otpadne vode IC 100-65-200 S3NL3-2202 (3 kom)

 • (otpadne vode organskog toka sa dodatkom vazduha pod pritiskom)

HIP Petrohemija | Vogel Srbija HIP Petrohemija | Vogel Srbija HIP Petrohemija | Vogel Srbija

više
manje

IDEA Extra

Lowara
IDEA Extra | Lowara IDEA Extra | Lowara IDEA Extra | Lowara

Idea Extra, Omladinskih brigada 100, Novi Beograd

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju tip BMP31/FHS 50-200/110 + SS1603F30T (3 x FHS 50-200/110 + 1 x SV 1603 F 30T)

više
manje

Jedinstvo Kladovo

Kanalizacione Pumpne Stanice
Jedinstvo Kladovo | Kanalizacione Pumpne Stanice Jedinstvo Kladovo | Kanalizacione Pumpne Stanice

FCS „Termovent“ Brza Palanka

AFP (2 kom)

više
manje

Kladovo

Vogel Srbija
Kladovo | Vogel Srbija Kladovo | Vogel Srbija Kladovo | Vogel Srbija Kladovo | Vogel Srbija Kladovo | Vogel Srbija

PS „CARINA“ Kladovo

MP125.2/4 (2 kom).

više
manje

JKP Leskovac

Kanalizacione Pumpne Stanice
JKP Leskovac | Kanalizacione Pumpne Stanice JKP Leskovac | Kanalizacione Pumpne Stanice JKP Leskovac | Kanalizacione Pumpne Stanice

Regionalni vodovodni sistem BARJE, objekat: PPV „GORINA“ Gorina

VUP 0402 (3 kom). Pumpe za pranje filtera.

više
manje

Kotor

Vogel Crna Gora
Kotor | Vogel Crna Gora

Rezervoar i crpna stanica „SVETA VRAC“ Kotor

 • IC 100-65-200 (2 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

CS „ORAHOVAC“ pre rekonstrukcije

 • SCP 100-315 (2 kom)

 • CVNR 7-3 (1 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

CS „ORAHOVAC“ posle rekonstrukcije Vodosnabdevanje najveceg dela Opštine Kotor u letnjem periodu

 • 104 PT (4 kom)

 • Višestepena pumpa.104 PT (4 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

CS „TABAČINA“ Kotor

PA 124 (2 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

PS u tunelu „VRMAC“ Kotor

 • TVS 8.3-2/2A (2 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

CS „SPILA“ Risan

 • LN80-200/209 (1 kom)

Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora Kotor | Vogel Crna Gora

više
manje

Kragujevac

Vogel Srbija
Kragujevac | Vogel Srbija Kragujevac | Vogel Srbija Kragujevac | Vogel Srbija

CS „BAGREMAR“

L100-250UINN-9002 (1 kom) (Q=90 1/s, H=66 m)

više
manje

Kraljevo

Vogel Srbija
Kraljevo | Vogel Srbija

Izvoriste „Zičko polje“

 • 124 P 3/1 U NN 9004 (3 kom)

Kotlarnica „NOVA KOLONIJA“ Kraljevo

 • Pumpa L100-250 U1NN 4502 (1 kom)

Kraljevo | Vogel Srbija Kraljevo | Vogel Srbija

više
manje

JKP Kraljevo

Kanalizacione Pumpne Stanice
JKP Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice JKP Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice JKP Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice

PS „Grdica“ Kraljevo

AFP 3002 (4 kom).

više
manje

JKP Vodovod Šabac

JKP Vodovod Šabac | JKP Vodovod Šabac |

FCS „Livade“ Šabac

AFP (2+1 kom)

više
manje

PS Ribnica Kraljevo

Kanalizacione Pumpne Stanice
PS Ribnica Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice PS Ribnica Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice PS Ribnica Kraljevo | Kanalizacione Pumpne Stanice

AFP 3002.391 (3+1 kom)

više
manje

Kruševac Podgorica

Vogel Crna Gora
Kruševac Podgorica | Vogel Crna Gora Kruševac Podgorica | Vogel Crna Gora

Poslovni objekat „KRUSEVAC“, Podgorica

 • Booster unit type VDH 3.65/2-2 (3 kompl)

 • Booster unit type VDH 2.7/3-2 (3 kompl)

Lamela I : TELEKOM (hidroforska stanica za protupozarnu vodu i sprinklersku instalaciju)

više
manje

Kula

Vogel Srbija
Kula | Vogel Srbija Kula | Vogel Srbija Kula | Vogel Srbija Kula | Vogel Srbija Kula | Vogel Srbija

Izvoriste „Krsturski put“ Kula Buster stanica posle rekonstrukcije

MPV 125.2/3 (3 kom)

više
manje

Lajkovac

PPOV
Lajkovac | PPOV Lajkovac | PPOV

WWTP Lajkovac – vertikalna fina rešetka, tip: MID3.

više
manje

Lazarevac

Vogel Srbija
Lazarevac | Vogel Srbija

PS „KRIVINA“ Lazarevac

 • MP 100.1/5 (2 kom)

Lazarevac | Vogel Srbija

PS „DREN“ Lazarevac

 • MP 125.2/5 (2 kom)

 • Lazarevac | Vogel Srbija Lazarevac | Vogel Srbija Lazarevac | Vogel Srbija Lazarevac | Vogel Srbija

više
manje

Mercator Novi Sad

Lowara
Mercator Novi Sad | Lowara Mercator Novi Sad | Lowara Mercator Novi Sad | Lowara

Mercator centar Novi Sad, Bulevar oslobođenja 102

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju BMP21/FHS80-200/300+SV408F15T.

više
manje

Merkur NBG

Lowara
Merkur NBG | Lowara Merkur NBG | Lowara Merkur NBG | Lowara Merkur NBG | Lowara Merkur NBG | Lowara

Trgovački centar Merkur, partizanske avijacije 2, Novi beograd

 • Protivpozarno postrojenje tip BMP/FHS 100-200/300+SV409F15T

više
manje

Bulevar Milutina Milankovića 136 (Poslovni objekt)

Lowara
Bulevar Milutina Milankovića 136 (Poslovni objekt) | Lowara Bulevar Milutina Milankovića 136 (Poslovni objekt) | Lowara Bulevar Milutina Milankovića 136 (Poslovni objekt) | Lowara

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju BMPP21 /FHS50-200/110+SV409F15T

više
manje

Nikšić

Vogel Crna Gora
Nikšić | Vogel Crna Gora

Izvorište „Donji Vidrovan“ (u sušnom periodu uključuju se 2 bunara)

CS „Donji Vidrovan“ za vodosnabdevanje Vidrovana, Gomjeg polja, Milocana i Zavrha

 • bunarska pumpa 88 TV 1

 • pumpa FHS 80-250/450

Buster stanica „GORNJA RUBEZA“

 • GHV 20/SV1608F75T/MA/PA

Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora

Buster stanica „MZ POLJICA“

 • VDH 2.14

Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora Nikšić | Vogel Crna Gora

više
manje

NIS

Vogel Srbija
NIS | Vogel Srbija

Blok 5

 • GA-313 pumpa (1 kom)

NIS | Vogel Srbija NIS | Vogel Srbija

BLOK 8 – stanica za prikupljanje i povrat kondenzata iz bloka 8 u energanu

 • LSN 65-40 -200 (1 kom)

BLOK 12 stanica za prikupljanje i povrat kondenzata iz bloka 12 u energanu

 • LSN 65-40 -200 (1 kom)

NIS | Vogel Srbija NIS | Vogel Srbija

više
manje

Nova Varoš

Vogel Srbija
Nova Varoš | Vogel Srbija

CS „LAKOMICA“

 • MP65.1/5 (3 kom)

Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija

Filtersko postrojenje „CENTAR“ Nova Varos

 • IC 200-150-250 (2 kom) za pranje filtra

Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija

Filtersko postrojenje „SAPONJICA RELO“ Nova Varos

 • IC 200-150-250 (2 kom) za pranje filtra

Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija Nova Varoš | Vogel Srbija

više
manje

Obrenovac

Vogel Srbija
Obrenovac | Vogel Srbija Obrenovac | Vogel Srbija Obrenovac | Vogel Srbija

PS „Rezervoar MALA MOŠTANICA“

BMSh40/MPB100.1 /4 SA 111A1854-KS

više
manje

Automatska gruba rešetka u Obrenovcu

Automatska gruba rešetka u Obrenovcu |

Početkom aprila 2010. godine, u Obrenovcu, u glavnoj fekalnoj pumpnoj stanici “Kolubara”, ugrađena je automatska gruba rešetka DEFENDER tip MNT 12 5047 i zavojni transporter sa presom tip MDX20, proizvodnje M.A.IND. Srl, Italija.

Razlog za instalaciju rešetke, u postojećoj pumpnoj stanici, bio je često zaglavljivanje pumpi, usled prisustva velike količine vlaknastih materijala (“pucval”) u otpadnoj vodi. Napominjemo da se sva otpadna voda iz Obrenovca (komunalna i industrijska) dovodi do ove pumpne stanice. Česti oktazi pumpi su iziskivali veliko angažovanje zaposlenih na odglavljivanju pumpi. Na mestu sadašnje automatske rešetke je postavljena ručna gruba rešetka koju su radnici čistili par puta u toku dana, što se pokazalo kao veoma loše rešenje.

Zbog očiglednih nedostataka ručne rešetke, pristupilo se nabavci gore pomenute automatske grube rešetke, sledećih karakteristika:

 • širina rešetke: 1200 mm, razmak štapova na rešetki (svetli otvor): 50 mm, dubina kanala (visina rešetke): 1800 mm, visina izbacivanja otpada: 4700 mm, instalisana snaga: 1.1 kW

i zavojnog transportera sa presom u koji se prihvata otpad sa rešetke, koji se zatim pere (radi smanjenja sadržaja organske materije), a potom presuje (radi smanjenja zapremine usled istiskivanja vode).

Uz rešetku i transporter sa presom je isporučen i odgovarajući elektroorman, sa davačem nivoa, za upravljanje radom čitavog sistema.

Već nakon nekoliko dana po puštanju sistema u eksploataciju uočene su ogromne prednosti ove instalacije.

Korisnik ove instalacije je JKP Vodovod i kanalizacija, Obrenovac, Ul. Cara Lazara 3/1.

više
manje

Defender Obrenovac

PPOV
Defender Obrenovac | PPOV

više
manje

Petrovac

Vogel Srbija
Petrovac | Vogel Srbija Petrovac | Vogel Srbija Petrovac | Vogel Srbija Petrovac | Vogel Srbija Petrovac | Vogel Srbija Petrovac | Vogel Srbija

Komunalno Javno Preduzeće „IZVOR“, Petrovac na Mlavi

Izvorište „ŠETONJE“

 • C AX250 (2 kom) buster pumpe za upotrebu u slučajevima povećane mutnoće

 • L100-160U1NN (2 kom) pumpe za pranje filterskih polja

više
manje

Pijaca Zeleni Venac

Lowara
Pijaca Zeleni Venac | Lowara Pijaca Zeleni Venac | Lowara Pijaca Zeleni Venac | Lowara Pijaca Zeleni Venac | Lowara Pijaca Zeleni Venac | Lowara
 • SV409F15T-A (1 kom)

 • BMP20/SV805F22T

više
manje

Plandište

PPOV
Plandište | PPOV Plandište | PPOV

PPOV Plandište – MAIND fina rešetka. Tip: MID 5/T (2 kom)

više
manje

Podgorica Euro Centar

Vogel Crna Gora

Stambeno – poslovni kompleks „Euro Centar“ sa biznis hotelom i 5 stambenih lamela (ulaza) na Pobrezju u Podgorici

BMSF30/SV411F22T (5 kompl)

više
manje

Pozorište Terazije

Lowara
Pozorište Terazije | Lowara Pozorište Terazije | Lowara Pozorište Terazije | Lowara Pozorište Terazije | Lowara

Protivpozarno postrojenje BMP31/2+1 FHE50-250/150+SV207R11T

više
manje

Požarevac

Vogel Srbija
Požarevac | Vogel Srbija Požarevac | Vogel Srbija Požarevac | Vogel Srbija

Rezervoar i PS na izvoristu „KLJUC“

PA154/2 SA (4 kom)

više
manje

Rafinerija Novi Sad

PPOV
Rafinerija Novi Sad | PPOV

ProBig rafinerija Novi Sad

Peskolov podni zgrtač

Rafinerija Novi Sad | PPOV Rafinerija Novi Sad | PPOV Rafinerija Novi Sad | PPOV Rafinerija Novi Sad | PPOV

API Separator podni i zidni zgrtač

Rafinerija Novi Sad | PPOV Rafinerija Novi Sad | PPOV Rafinerija Novi Sad | PPOV

više
manje

Defender Ruma

PPOV
Defender Ruma | PPOV

WWTP Ruma – MAIND gruba rešetka DEFENDER, tip: MNT 09-1519

više
manje

Pumpna Stanica Glavna u Šapcu

PPOV
Pumpna Stanica Glavna u Šapcu | PPOV Pumpna Stanica Glavna u Šapcu | PPOV Pumpna Stanica Glavna u Šapcu | PPOV Pumpna Stanica Glavna u Šapcu | PPOV Pumpna Stanica Glavna u Šapcu | PPOV

Prepumpavanje kompletne otpadne vode iz grada Sabac na postrojenje za preradu otpadnih voda.

 • ABS tip VUPX 0602 (4 kom)

 • ABS tip XFP 350M (4 kom)

više
manje

Senta

Kanalizacione Pumpne Stanice
Senta | Kanalizacione Pumpne Stanice Senta | Kanalizacione Pumpne Stanice

STRANICA EKSTRAKCIJE: Cirkulacione pumpe na pralici repe.

 • AFP (K) 2045.4 (2 kom)

više
manje

Truck Stop Šimanovci

Kanalizacione Pumpne Stanice
Truck Stop Šimanovci | Kanalizacione Pumpne Stanice Truck Stop Šimanovci | Kanalizacione Pumpne Stanice Truck Stop Šimanovci | Kanalizacione Pumpne Stanice

Truck Stop Tomy, 22310 Simanovci, Dositejeva bb

AFP2046.2 (4 kom).

više
manje

Sirogojno

Vogel Srbija
Sirogojno | Vogel Srbija

CS „PROTINA ĆUPRIJA“

 • MPB 40.2/9 SB (2 kom)

Sirogojno | Vogel Srbija Sirogojno | Vogel Srbija

Rezervoar i CS „DONJA KAPIJA“

 • MPB 40.2/3 SA (2 kom)

 • Sirogojno | Vogel Srbija Sirogojno | Vogel Srbija Sirogojno | Vogel Srbija Sirogojno | Vogel Srbija

više
manje

Vodokanal Sombor

Kanalizacione Pumpne Stanice
Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice

PS „Goge“ Sombor

AS0840 (2 kom).

UPOV (Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda) „SOMBOR“

CS viška mulja.

Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice Vodokanal Sombor | Kanalizacione Pumpne Stanice

više
manje

Sremska Mitrovica

Vogel Srbija
Sremska Mitrovica | Vogel Srbija

Fabrika vode CS „IZVORIŠTE“ Sremska Mitrovica

Mašinska sala 1

 • LV150-25QU1SN (3 kom) Pumpe za pranje filtera

Sremska Mitrovica | Vogel Srbija Sremska Mitrovica | Vogel Srbija Sremska Mitrovica | Vogel Srbija

Mašinska sala 2

 • LV15Q-4QQU1SN (2 kom)

Sremska Mitrovica | Vogel Srbija Sremska Mitrovica | Vogel Srbija Sremska Mitrovica | Vogel Srbija

Mašinska sala 3

 • LV15Q-4QQU1SN (4 kom)

Sremska Mitrovica | Vogel Srbija Sremska Mitrovica | Vogel Srbija

više
manje

Stara Pazova

Kanalizacione Pumpne Stanice
Stara Pazova | Kanalizacione Pumpne Stanice Stara Pazova | Kanalizacione Pumpne Stanice

„CS-1“ Stara Pazova

 • AFP 2571.340 (3 kom)

 • AFP 0832.3 (1 kom)

više
manje

Strabag Rešetka

PPOV
Strabag Rešetka | PPOV

više
manje

Surčin

PPOV
Surčin | PPOV Surčin | PPOV Surčin | PPOV

MAIND gruba rešetka defender, PS Surčin, tip MNT 2060 sa presom tip MDX 25.

više
manje

TE Pljevlja

Vogel Crna Gora
TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora TE Pljevlja | Vogel Crna Gora

HPV (Hemiiska priprema vode)

 • LN50-200U1VN-1502 (2 kom)

 • LN40-160U1VN-402 (2 kom)

 • LSN80-50-160S 1W1 -752 (2 kom)

više
manje

Tempo Niš

Lowara
Tempo Niš | Lowara Tempo Niš | Lowara Tempo Niš | Lowara

Tempo cash & carry, Niš, Bulevar 12. februara 80

Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju BMP21/FHS80-250/370+SV409F15T

više
manje

Tempo Novi Sad

Lowara
Tempo Novi Sad | Lowara Tempo Novi Sad | Lowara Tempo Novi Sad | Lowara Tempo Novi Sad | Lowara Tempo Novi Sad | Lowara

Tempo cash & carry, Novi Sad, Tekelijina bb, zona 3 sever

 • Protivpozarno postrojenje za sprinkler instalaciju BMP31/FHS80-250/370+SV409F15T

 • FHS65-250/370 sa presostatom za hidrantsku instalaciju

više
manje

Valjevo

Vogel Srbija
Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija Valjevo | Vogel Srbija

CS „PAKLJE“

Pumpa 400 LS (2 kom).

CS „PECINA“ Valjevo

 • L SN125-80 (2 kom)

PS „GRADAC“

 • PA124/4 (6 kom)

više
manje

Vodoskok Palata Srbije

Kanalizacione Pumpne Stanice

Fontana – vodoskok ispred Palate Srbije na Novom Beogradu

 • XFP80 (9 kom)

 • XFP80 (1 kom)

 • XFP100 (1 com)

 • XFP80 (5 kom)

 • XFP81 (1 kom)

 • XFP101 (2 kom)

više
manje

Automatska fina rešetka u PS Gradac Valjevo

U maju 2011. godine, pušten je u rad sistem sa automatskom finom rešetkom – step screen, čija je namena izdvajanje mehaničkih nečistoća iz vode, u pumpnoj stanici Gradac kod Valjeva.

Sistem se sastoji od:

 • automatske fine rešetke, tip XS 4000-800-6, proizvodnje Mellegard & Naij – Švedska, sledećih karakteristika: visina izbacivanja izdvojenih mehaničkih nečistoća – 4030 mm, efektivna širina rešetke – 800 mm, ukupna širina rešetke – 960 mm, svetli otvor – 6 mm, debljina štapova rešetke – 3 mm, ugao instalacije – 50 stepeni, materijal konstrukcije – nerđajući čelik AISI 304, instalisana snaga – 1.5 kW

 • horizontalnog zavojnog transportera, sledećih karakteristika: prečnik – 250 mm, dužina – 1750 mm, materijal konstrukcije – nerđajući čelik AISI304, instalisana snaga 0.55 kW

 • vertikalnog zavojnog transportera, sledećih karakteristika: prečnik – 250 mm, dužina – 2200 mm, materijal konstrukcije – nerđajući čelik AISI304, instalisana snaga 0.75 kW

 • elektroormana sa PLC-om za upravljanje sistemom rešetke sa transporterima

Pored isporuke opreme, firma Binemikom d.o.o. je izvršila i puštanje opreme u rad, koje je podrazumevalo lokalno ožičavanje pogonskih agregata rešetke i transportera i senzora sa lokalnim elektroormanom automatike, podešavanje radnih parametara i puštanje opreme u rad.

Namena sistema sa automatskom rešetkom je uklanjanje mehaničkih nečistoća iz vode (lišće, granje i ostalo što se može naći u rečnoj vodi), čime se štite pumpe koje prepumpavaju vodu iz vodozahvata u fabriku vode.

Korisnik ovog sistema je JKP VODOVOD Valjevo.

više
manje

Vodovod Podgorica

Vogel Crna Gora
Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora

Buster stanica „SUMA GORICA“ Podgorica

 • Protivpozamo postrojenje BMP31/SV6604/1F220T+SV809F40T

Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora

Buster stanica „GORICA C“ Podgorica

 • VDH 3.22/4-2 + SVH1604F40T

Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora Vodovod Podgorica | Vogel Crna Gora

više
manje

Vrbas

Vogel Srbija
Vrbas | Vogel Srbija Vrbas | Vogel Srbija Vrbas | Vogel Srbija Vrbas | Vogel Srbija Vrbas | Vogel Srbija

PS „Sava Kovacevic“

 • LS150-500S1 (6 kom)

 • LS100-250U4 (1 kom)

više
manje

Standard Vrbas

Kanalizacione Pumpne Stanice
Standard Vrbas | Kanalizacione Pumpne Stanice Standard Vrbas | Kanalizacione Pumpne Stanice

FCS „5“ (fekalni uređaj)

AFP 1541.1 (2 kom)

AFP 2021 (2 kom)