Binemikom | Novosti
Binemikom | Novosti
Binemikom | Novosti
Binemikom | Novosti

NovostiBinemikom

SAJAM VODA 2023

27. novembar 2023.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2023

„Binemikom d.o.o.“ će i ove godine učestvovati na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 07. do 09. decembra 2023. na beogradskom sajmu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

SAJAM VODA 2022

15. septembar 2022.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2022

„Binemikom d.o.o.“ se sa svojim principalima i ove godine predstavlja na Sajmu Voda koji ce se održati od 16. do 18. novembra 2022. u hali Belexpocentra na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Ovogodišnji Forum baviće se sledećom problematikom: „Klimatske promene i energetska kriza—Kako obezbediti održivo poslovanje preduzeća vodovoda i kanalizacije“.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

XYLEM WATER SOLUTION DISTRICT HEATING

29. jun 2022.

<i class='far fa-presentation right'></i>XYLEM WATER SOLUTION DISTRICT HEATING

U Beogradskim elektranama je održana prezentacija „Xylem“ rešenja za daljinsko grejanje. (Acrobat/ PDF)

 

SAJAM VODA 2019

4. novembar 2019.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2019

„Binemikom d.o.o.“ se sa svojim principalima i ove godine predstavlja na Sajmu Voda koji ce se održati od 20. do 22. novembra 2019. u hali Belexpocentra na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

Prethodni Sajam / Forum Voda kao osnovnu temu je imao „Sektor voda – otpornost i održivost sistema, programi jačanja vodnog sektora u jugoistočnoj Evropi, kao i regionalna saradnja“. Posebna pažnja bila je poklonjena regionalnoj saradnji i jačanju kapaciteta preduzeća vodovoda i kanalizacije u regionu uz podršku Međunarodnog podunavskog udruženja preduzeća vodovoda- IAWD, Svetske banke- WB i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju- GIZ. Učesnici su imali priliku da razmene iskustva stečena na programima jačanja kapaciteta, kao i prečišćavanju otpadnih voda gradova u regionu i nekim od novih investicionih projekata u Srbiji.

Diskutovalo se i o trenutnom stanju i problemima, kao što je regulatorni i institucionalni okvir za komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda koji u našoj sredini još uvek nije zaokružen. Teškoće sa donošenjem tarifne politike i određivanjem cena vodnih usluga, uz relevantnu primenu ekonomskih principa Okvirne direktive za vode, još uvek su prisutne.

Prisustvo 120 kompanija – izlagača, velikog broja stručnih predavača i velikog broja posetilaca koji su posetili Sajam Voda 2018, i prisustvovali prezentacijama u okviru Foruma Voda, dovoljno govori o zainteresovanosti stručne javnosti za ovu manifestaciju kao i za teme kojima se ona bavi.

SAJAM VODA 2018

6. novembar 2018.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2018

„Binemikom d.o.o.“ će i ove godine učestvovati na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 14. do 16. novembra 2018. u BelExpocentru na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

SISTEMI KANALIZACIJE POD PRITISKOM

17. novembar 2017.

<i class='far fa-presentation right'></i>SISTEMI KANALIZACIJE POD PRITISKOM

„Binemikom.“ je ove godine učestvovao i na „Forumu Voda“, prezentacijom „Sistemi kanalizacije pod pritiskom“ u petak, 17. novembra 10:55 - 11:25.

Učesnici su imali priliku da se bolje upoznaju sa problemima i rešenjima za bezbedno snabdevanje vodom za piće, izazovima i pritiscima urbanizacije, planovima za bezbednost vode, iskustvima na unapređenju rada sistema, kao i programima podrške modernizaciji komunalnih vodnih usluga. Predstavljanjem primera najbolje prakse, posebna pažnja na Forumu bila je poklonjena upravljanju i održavanju vodovodnih sistema u regionu.

Diskutovalo se i o aktuelnom stanju i osnovnim problemima u oblasti snabdevanja vodom za piće, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, kao i okvirnim političkim i tehničkim aspektima sektora voda. Zakonodavni i institucionalni okvir za komunalne delatnosti snabdevanja vodom za piće i sanitacije u našoj sredini još uvek nije zaokružen. Posebno važan problem, svakako, predstavlja donošenje tarifne politike i određivanje cena usluga vodovoda i kanalizacije, uz dosledno sprovođenje ekonomskih principa definisanih Okvirnom direktivom za vode.

Forum je omogućio da se stručna javnost upozna sa aktivnostima u okviru druge faze Dunavskog programa za vode koji sprovode Svetska banka, Podunavsko udruženje preduzeća vodovoda- IAWD, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju- GIZ, u saradnji sa regionalnim asocijacijama.

Prisustvo 100 kompanija – izlagača, velikog broja stručnih predavača i velikog broja posetilaca koji su posetili Sajam Voda 2017, i prisustvovali prezentacijama u okviru Foruma Voda, dovoljno govori o zainteresovanosti stručne javnosti za ovu manifestaciju kao i za teme kojima se ona bavi.

SAJAM VODA 2017

7. novembar 2017.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2017

„Binemikom d.o.o.“ se sa svojim principalima i ove godine predstavlja na Sajmu Voda koji ce se održati od 15. do 17. novembra 2017. u hali Belexpocentra na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

Na otvaranju prethodnog Sajma Voda naglašeno je da je kvalitet vode u Srbiji generalno dobar, ali da se on u poslednje vreme ugrožava na više mesta. Neprestano pogoršavanje stanja okoline i povećanje broja potrošača, zahteva da vodovodna preduzeća, kao i država i lokalna samouprava, učine dodatne napore za obezbeđenje dovoljnih količina pitke vode potrebnog kvaliteta. Postizanje ovih ciljeva moguće je kroz veće angažovanje na regulisanju zaštite okoline i izvorišta, kao i kanalisanju i prečišćavanju otpadnih voda.

Nažalost, kanalizacioni sistemi nisu pratili izgradnju vodovoda, što potvrđuje činjenica da Srbija ima 15.000 km kanala i 50 postrojenja za prečišćavanje otpadne vode, uglavnom manjih. Količina vode koja se prečišćava je oko 10% prikupljene otpadne vode. Za zadovoljenje standarda EU, kao i domaćih standarda, za prečišćavanje otpadnih voda biće potrebna ogromna sredstva.

SAJAM VODA 2016

2. novembar 2016.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2016

„Binemikom d.o.o.“ će i ove godine učestvovati na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 16. do 18. novembra 2016. u BelExpocentru na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

SAJAM VODA 2015

2. novembar 2015.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2015

„Binemikom d.o.o.“ se sa svojim principalima i ove godine predstavlja na Sajmu Voda koji ce se održati od 17. do 19. novembra 2015. u hali Belexpocentra na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

SAJAM VODA 2014

3. novembar 2014.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2014

„Binemikom d.o.o.“ će i ove godine učestvovati na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 04. do 06. novembra 2014. u BelExpocentru na Novom Beogradu.

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da nas posetite.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

SAJAM VODA 2013

4. novembar 2013.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2013

Posetite nas na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 18. do 20. novembra ove godine u BelExpocentru na Novom Beogradu.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

57. Međunarodni Sajam Tehnike i Tehničkih Dostignuća

3. maj 2013.

<i class='far fa-person-booth right'></i>57. Međunarodni Sajam Tehnike i Tehničkih Dostignuća

Posetite nas na 57. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća koji se održava od 13 - 17.05.2013.

SAJAM VODA 2012

1. novembar 2012.

<i class='far fa-person-booth right'></i>SAJAM VODA 2012

Posetite nas na manifestaciji SAJAM VODA, koja će se održati od 06. do 08. novembra ove godine u BelExpocentru na Novom Beogradu.

Više na http://www.sajamvoda.rs.

56. Međunarodni Sajam Tehnike i Tehničkih Dostignuća (UFI)

3. maj 2012.

<i class='far fa-person-booth right'></i>56. Međunarodni Sajam Tehnike i Tehničkih Dostignuća (UFI)

Tradicionalno, i ove godine „Binemikom“ učestvuje na Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, 14 - 18. maj 2012.god.

Predstavićemo vam najnovija dostignuća iz oblasti vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda, hemijske, petrohemijske i prehrambene industrije.

Biće nam zadovoljstvo da zajedničkim snagama nađemo najadekvatnije rešenje za vas.

„Binemikom“ na Jadranskom sajmu u Budvi

4. april 2011.

<i class='far fa-person-booth right'></i>„Binemikom“ na Jadranskom sajmu u Budvi

Sesti put za redom, naša firma će izlagati na Sajmu Vode - Vodovodi - Sanitarne tehnologije u Budvi, 20 - 22.04.2011.god.

GENYO - Novi Sistem za Upravljanje Pumpama

4. januar 2010.

<i class='far fa-sprinkler right'></i>GENYO - Novi Sistem za Upravljanje Pumpama

Firma „ITT LOWARA“ je predstavila novi sistem za upravljanje pumpama - GENYO. Radi se o kompaktnom elektronskom uređaju namenjenom za upravljanje radom pumpi po pritisku ili protoku, kao i za zaštitu pumpi na elektro pogon.

Ovaj uređaj praktično zamenjuje membransku posudu, presostat i manometar. Osim toga, pruža mogućnost bolje regulacije – upravljanja pumpom.

AQUA EXPO Beograd

6. novembar 2008.

<i class='far fa-person-booth right'></i>AQUA EXPO Beograd

Sajam AQUA EXPO predstavlja, dugo čekanu i brižljivo pripremanu regionalnu manifestaciju, iz oblasti industrije vode. Srbija, kao i zemlje u regionu su u svoje vodoprivredne sisteme zadnji put ulagale šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga veka, što je dovelo do toga da su sistemi dotrajali i uglavnom nedovoljni za potrebe stanovništva.

AQUA EXPO sajam je nastao kao potreba da se reše postojeći problemi u vodoprivredi. Osnovni problemi su nedostatak akumulacija koje bi, u toku sušnog perioda godine, snabdevale stanovništvo, industriju i poljoprivredu vodom, premalo sistema za prečišćavanje otpadnih voda, kao i nepostojanje celovite organizovane mreže sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje.

Drugi cilj koji je AQUA EXPO postavio pred sebe je promovisanje kvaliteta voda iz regiona Balkana u Evropi i svetu.

Zbog raznolikog geološkog sastava regiona Balkana i terena bogatih raznovrsnim mineralima, vode sa ovih područja imaju u svetu vrlo tražen mineralni sastav.

Činjenica da se proizvodnja pijaće vode u svetu svrstava u poslove budućnosti, sajam AQUA EXPO želi da bude polazna tačka i da po drugi put, postane mesto susreta regionalnih proizvođača mineralnih voda, kao i stranih, koji osim dobrog kvaliteta voda koje predstavljaju, nameću i visoke međunarodne standarde i na taj način unapređuju i razvoj lokalne industrije mineralnih voda.

Na Aqua Expo, naša firma će izlagati proizvode firmi ITT LOWARA i ITT Vogel Pumpen.

Seminar u firmi VOGEL PUMPEN GmbH

13. oktobar 2008.

<i class='far fa-presentation right'></i>Seminar u firmi VOGEL PUMPEN GmbH

Stručan i dobro obučen kadar može kvalitetnije da odgovori na zahteve kupaca i pruži adekvatnu tehničku podršku. Zbog toga se u našoj firmi insistira na kontinuiranom obrazovanju i usavršavanju zaposlenih.

Seminar u firmi VOGEL PUMPEN GmbH bio je posvećen uređaju HYDROVAR. Serviseri iz naše firme su imali priliku da podešavaju parametre u sistemima sa HYDROVAR-ima različite konfiguracije, kao i da učestvuju u defektaži kvarova i njihovom otklanjanju.

52. Međunarodni Sajam Tehnike

12. maj 2008.

<i class='far fa-person-booth right'></i>52. Međunarodni Sajam Tehnike

Tradicionalno, Binemikom će se i ove godine pojaviti na Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća u Beogradu, 12-16.05.2008.god.

Predstavićemo vam najnovija dostignuća u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda. Biće nam zadovoljstvo da zajedničkim snagama nađemo najadekvatnije rešenje za Vas.

VODE - VODOVODI - SANITARNE TEHNOLOGIJE - Jadranski sajam, Budva

22. april 2008.

<i class='far fa-person-booth right'></i>VODE - VODOVODI - SANITARNE TEHNOLOGIJE - Jadranski sajam, Budva

Treći put za redom, naša firma će izlagati na Sajmu Vode-Vodovodi-Sanitarne tehnologije u Budvi, 22-24.04.2008.god.

Pozivamo Vas da posetite naš izložbeni prostor i upoznate se sa najnovijim trendovima u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda, a naš stručni tim daće Vam najnovije informacije i predložiti najadekvatnija rešenja za Vaše potrebe.

LOOP 4U, ITT LOWARA

22. maj 2007.

<i class='far fa-sprinkler right'></i>LOOP 4U, ITT LOWARA

Pušten u komercijalnu upotrebu novi kompjuterski program firme LOWARA za izbor pumpi iz proizvodnog programa ove firme, ali i firme ITT VOGEL PUMPEN.

Ovaj program omogućava jednostavan izbor pumpi na osnovu zadatih parametara, ali i propačun gubitaka u cevovodima. Nakon izbora odgovarajuće pumpe, formira se izveštaj, sa detaljnim podacima i skicama pumpi, koji može da se štampa na štampaču ili sačuva u pdf formatu.

Novi Katalog: Postrojenja za Povišenje Pritiska Vode

5. maj 2007.

<i class='far fa-book-open right'></i>Novi Katalog: Postrojenja za Povišenje Pritiska Vode

Novi katalog, pored izbora odgovarajućeg Binemikom postrojenja za povišenje pritiska, sadrži i deo koji se odnosi na dimenzionisanje pumpnih postrojenja, tj. određivanje ukupnog napora i potrebnog protoka za određenu primenu.

Novi HYDROVAR

1. februar 2007.

<i class='far fa-sprinkler right'></i>Novi HYDROVAR

Nova generacija HYDROVAR uređaja za upravljanje pumpama promenom broja obrtaja, dovodi prepumpavanje na novi nivo fleksibilnosti i efikasnosti. Jedinstveni modularni dizajn ovog uređaja omogućava upravljanje bilo kojom konfiguracijom pumpi: do 8 pumpi opremljenih master jedinicom ili kombinacijom master i slave jedinica.

Novi HYDROVAR će biti pušten u prodaju u martu 2007.