Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Binemikom

Različiti tipovi postrojenja za povišenje pritiska, kao i različiti tipovi elektro ormana sa pratećom automatikom za upravljanje različitim tipovima pumpi.

binemikom.rs

Binemikom

BMP

Hidrantska postrojenja za povišenje pritiska

Postrojenja za povišenje pritiska u hidrantskoj mreži, sa horizontalnim ili vertikalnim pumpama, u pojedinačnom ili paralelnom/serijskom radu, sa ili bez jockey pumpe, sa svom pratećom armaturom. Različiti tipovi regulacije rada pumpi (presostat, mikroprocesor, frekventni regulator) u cilju dobijanja najoptimalnijeg rešenja.

Primena Postrojenja za povišenje pritiska u sistemima vodosnadbevanja objekata različite namene, kao i u različitim granama industrije.
pošaljite upit

Binemikom

BMP

Protivpožarna postrojenja za sprinkler mrežu

Postrojenja za povišenje pritiska u sprinkler mreži sa horizontalnim jednostepenim pumpama sa spojnicom sa međuodstojnikom, u skladu sa standardom EN12845 za sprinkler mrežu. Svaka pumpa opremljena je zasebnim elektro ormanom.

Primena Sprinkler mreže za gašenje požara vodom za sve tipove stambenih objekata, industrijske i javne objekte.
pošaljite upit

Binemikom

BMS

Sanitarna postrojenja za povišenje pritiska

Postrojenja za povišenje pritiska u sanitarnoj mreži, sa kolektorskim cevima od nerđajućeg čelika, sa horizontalnim ili vertikalnim pumpama, u pojedinačnom ili paralelnom/serijskom radu, sa WRAS standardom za upotrebu za pijaću vodu, sa svom pratećom armaturom. Različiti tipovi regulacije rada pumpi (presostat, mikroprocesor, frekventni regulator) u cilju dobijanja najoptimalnijeg rešenja.

Primena Postrojenja za povišenje pritiska u sistemima vodosnadbevanja objekata različite namene, kao i u različitim granama industrije.
pošaljite upit

Binemikom

elektro ormani

Elektro ormani za pumpe za čistu vodu, otpadnu vodu i postrojenja za povišenje pritiska

Elektro ormani za pumpe za suvu ugradnju, za bunarske pumpe, za potapajuće pumpe za otpadnu vodu, za postrojenja za povišenje pritiska sa različitim načinima regulacije, omogućavajući bezbedan rad pumpi.

Primena Regulacija i kontrola rada različitih tipova pumpi.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.