Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Depa

Pneumatske membranske pumpe za hemijski agresivne, abrazivne i viskozne medije.

Više od 50 godina Depa vazdušne membranske pumpe zadržale su reputaciju omogućavanja visokokvalitetnih rešenja pozitivnog pomeranja u različitim industrijama. Industrije koje se opslužuju uključuju preradu hrane, medicinsku i farmaceutsku, hemijsku, farbarsku, automobilsku, brodogradilišta i građevinarstvo i vodu i otpadne vode.

cranecpe.com/brand/depa/

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.