Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Lowara—A Xylem Brand

Različiti tipovi pumpi za vodu, jednostepene i višestepene, horizontalne i vertikalne, bunarske pumpe, hidrofori sa i bez frekventnih regulatora-HYDROVARa, sprinkler postrojenja, procesne pumpe itd.

lowara.com

Lowara—A Xylem Brand

BG

Horizontalne jednostepene pumpe

Samousisne blok centrifugalne pumpe sa ugrađenim ejektor sistemom, dizajnirane tako da ostanu napunjene i u prisutvu rastvorenih gasova u vodi. Povećana upotreba presovanog nerđajućeg čelika osigurava visoke performanse, izdržljivost i malu masu pumpe.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 4,20 m3/h Snaga: 0,37 kW do 1,10 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 40 °C Visina dizanja: do 53 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Distribucija vode, povišenje pritiska, navodnjavanje, sistemi za pranje, fontane, bazeni, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

CEA

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne, jednostepene pumpe; „N“ varijanta od nerđajućeg čelika za primenu sa agresivnim fluidima.

Radni fluid Čista voda i određene vrste agresivnijih fluida.
Karakteristike Kapacitet: do 31 m3/h Snaga: 0,37 kW do 3 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 110 °C Maksimalni radni pritisak: 8 bar Visina dizanja: do 62 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Distribucija vode, povišenje pritiska, navodnjavanje, sistemi za pranje, čiler sistemi, bazeni, KGH, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DIWA

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe izrađene od nerđajućeg čelika s patentiranim sistemom zaptivanja vratila (višestruko zaptivanje sa uljnom komorom).

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 25 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 21 m Maksimalna potopljenost: 7 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje otpadnih voda, bazeni, fontane, pražnjenje rezervoara u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DL/ DLV

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe izrađene od sivog liva, kućište elektromotora od nerđajućeg čelika, zaptivanje vratila pomoću mehaničkog zaptivača.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 42 m3/h Snaga: od 0,60 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 22 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DN

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe za otpadnu vodu, otporne na habanje. Kompaktne, sa zaštitom od pregrevanja.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 17 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 0,75 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 20 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje otpadnih voda, bazeni, fontane, pražnjenje rezervoara u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOC

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe za otpadnu vodu, otporne na habanje. Kompaktne, sa ugrađenim kondezatorom i zaštitom od pregrevanja.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 14 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 0,55 kW Temperatura radnog fluida: do 40 °C Visina dizanja: do 11 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, prepumpavanje vode iz rezervoara, cisterni i bazena, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOMO

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe izrađene od nerđajućeg čelika sa dvokanalnim ili vorteks radnim kolom. Opciono: kompaktan sistem za nivo regulaciju.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 40 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 14,5 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOMO GRI

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe sa radnim kolom sa seckalicom. Za otpadne vode sa krupnim i vlaknastim česticama. Rizik od začepljenja sveden je na minimum, a održavanje je jednostavno.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 6,60 m3/h Snaga: 1,10 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 25 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-HM

Horizontalne višestepene pumpe

Moderno dizajnirane, visokoefikasne, horizontalne višestepene pumpe; hidraulika visoke efikasnosti i IE3 klasa motora omogućavaju minimalne troškove eksploatacije; sertifikat za korišćenje za pijaću vodu (WRAS i ACS); mogućnost rada sa frekventnim regulatorom (Hydrovarom).

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: 29 m3/h Snaga: od 0,30 kW do 5,50 kW Temperatura radnog fluida: -30 °C do 120 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 160 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje u domaćinstvima, povišenje pritiska, sistemi za navodnjavanje, sistemi za filtraciju, cirkulacioni sistemi za hlađenje i grejanje, sistemi za pranje i čišćenje, industrija hrane i pića, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-LNE

Cirkulacione pumpe

Jednostepene centrifugalne, linijske (cirkulacione) blok pumpe. Dostupne u verziji sa produženom osovinom elektromotora (e-LNEE) i blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-LNES), kao i sa dvostrukoj verziji (e-LNT). Iste dimenzije usisnog i potisng priključka.

Radni fluid Čista voda i slabo agresivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 410 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 37 kW Temperatura radnog fluida: od -25 °C do 140 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 100 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Stambeni i industrijski objekti u oblasti grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodosnabdevanja toplom vodom.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-MP

Horizontalne višestepene pumpe

Višestepene pumpe sa zatvorenim radijalnim radnim kolima, modularne robusne konstrukcije za industrijsku primenu. Dostupne u horizontalnoj verziji sa aksijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPA), horizontalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPR), horizontalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 2 kuglična ležaja (e-MPD), kao verticalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPV).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 850 m3/h Snaga: od 2,2 kW do 1250 kW Temperatura radnog fluida: -25 °C do 140 °C (visokotemperaturna verzija do 180°C) Maksimalni radni pritisak: 40 bar Visina dizanja: do 950 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, napojni sistemi, sprinkler i protivpožarne instalacije, sistemi za hlađenje, punjenje kotlova, reverzna osmoza, filterski sistemi, prepumpavanje čiste do Iako agresivne tečnosti, kondenzata, ulja i drugih tečnosti u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-NSC

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene u skladu sa EN 733 — (ex DIN 24255), dostupne u monoblok verziji (e-NSCE), blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-NSCS), verziji sa postoljem i spojnicom između pumpe i motora (e-NSCF), kao i verziji sa spojnicom sa međuodstojnikom između pumpe i motora (e-NSCC). Unapređena efikasnost hidraulike sa vrednostima MEI većim od propisanih prema ErP2015 i standardno ugrađenim motorima klase IE3 omogućavaju dug vek trajanja.

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: 1.800 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 355 kW Temperatura radnog fluida:—25 °C do 140 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 160 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Prepumpavanje i cirkulacija vode u građevinarstvu, industriji i poljoprivredi, protivpožarni siostemi, industrijsko pranje, povišenje pritiska, cirkulacija tople i hladne vode za grejanje i klimatizaciju, vodosnabdevanje, čiler sisteme, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-SH

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene od nerđajućeg čelika AISI 316 u skladu sa EN 733—(ex DIN 24255), dostupne u monoblok verziji (e-SHE), blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-SHS), verziji sa postoljem i spojnicom između pumpe i motora (e-SHF), kao i verziji sa spojnicom sa međuodstojnikom između pumpe i motora (e-SHC). Unapređena efikasnost hidraulike sa vrednostima MEI većim od propisanih prema ErP2015 i standardno ugrađenim motorima klase IE3 omogućavaju dug vek trajanja. Motori klase IE4 mogu se dobiti ugrađivanjem Hydrovara (frekventog regulatora).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 240 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 75 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 120 °C Visina dizanja: do 110 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnadbevanje, povišenje pritiska, prepumpavanje i cirkulacija vode u građevinarstvu, industriji i poljoprivredi, industrijsko pranje, povišenje pritiska, cirkulacija tople i hladne vode za grejanje i klimatizaciju, za hemijski neagresivne ili umereno agresivne tečnosti, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-SV

Horizontalne višestepene pumpe

Višestepene vertikalne pumpe optimizovane konstrukcije, sa visokim stepenom iskorišćenja. Zamena mehaničkog zaptivača moguća je bez demontaže elektromotora (za serije 33, 46, 66, 92). Dodatne verzije: e-SV High Temperature za visoke temperature i e-SV Low NPSH sa niskim vrednostima kavitacijske reserve.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 160 m3/h Snaga: od 0,37 kW do 55kW Temperatura radnog fluida: -30 °C do 120 °C (visokotemperaturna verzija do 180 °C) Maksimalni radni pritisak: 40 bar Visina dizanja: do 300 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, filterske instalacije, napojni sistemi, punjenje kotlova, reverzna osmoza, prepumpavanje slabo agresivnih tečnosti, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

ecocirc BASIC/ PREMIUM/ XL

Cirkulacione pumpe

Cirkulacione in-line pumpe sa mokrim rotorom za grejanje, klimatizaciju, ventilaciju. Verzija sa fiksnom i promenljivom brzinom obrtaja.

Radni fluid Voda.
Karakteristike Kapacitet: do 3,2 m3/h Snaga: od 10 W do 50 W Temperatura radnog fluida: od—10 °C do 110 °C Maksimalni radni pritisak: 10 bar Visina dizanja: do 6 m Napajanje: monofazno od 50 Hz
Primena Stambeni i industrijski objekti u oblasti grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodosnabdevanja toplom vodom.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

GEM

Postrojenja za povišenje pritiska u sprinkler mreži

Postrojenja za povišenje pritiska u sprinkler mreži u svemu prema standardu EN12845 za sprinkler mrežu i UNI 10779 za hidrantsku mrežu. Sa dve pumpe (radna + rezervna) sa spojnicom sa međuodstojnikom, na elektro ili dizel pogon.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 650 m3/h Snaga: do 132 kW Maksimalni radni pritisak: 12 bara Visina dizanja: do 103 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Sprinkler mreže za gašenje požara vodom za sve tipove stambenih objekata, industrijske i Javne objekte.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

GS

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe za bunare prečnika 4”, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode. Zahvaljujući specifičnoj konstrukciji (podesivi—plivajući položaj radnih kola), ove pumpe su veoma otporne na abraziju — mogućnost prepumpavanja vode sa sadržajem peska do 150 g/m3.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 21 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 7,50 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 340 m Maksimalna potopljenost: 300 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Hydrovar

Frekventni regulator

Kompaktan frekventni pretvarač, s mikroprocesorskim upravljanjem, za optimizaciju snage pumpe i automatsko podešavanje broja obrtaja motora, s analognim signalima 4-20 mA, u cilju postizanja željenih radnih uslova, kao što je konstantan pritisak, konstantan protok ili praćenje krive sistema s kompenzacijom gubitaka u cevovodu. Posredstvom RS485 interfejsa moguće je povezati do 4 pumpe sa opremljene HYDROVAR-ima.

Karakteristike Napajanje: monofazno 230 V (0.55—2.2 kW) i trofazno 400 V (2.2-45 kW) Temperatura tečnosti: +5 do +400°C Maksimalna vlažnost vazduha: 90 % pri 200°C Stepen zaštite: IP54 / IP55
Primena Regulacija rada različitih tipova pumpi za suvu ugradnju.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

LSN (ex Vogel)

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene u skladu sa EN25199 i EN22858, u dve verzije: sa spojnicom između pumpe i elektromotora (LSN) i u blok verziji (LSB).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 450 m3/h Temperatura radnog fluida: od -40 °C do 180 °C Visina dizanja: do 150 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnadbevanje, cirkulacija hladne i tople vode, prehrambena industrija, filterski sitemi, prepumpavanje čistih i lako agresivnih fluida, kondenzata, ulja, kiselina, i drugih tečnosti u industriji, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Minibox/ Midibox/ Singlebox/ Doublebox

Prepumpne stanice za komunalnu otpadnu vodu

Prepumpne stanice za otpadne komunalne vode prema standardu EN12050-1, koje se sastoje od elektro ormana, plastičnog rezervoara sa otvorima za uliv, jedne ili dve potapajuće fekalne pumpe, potisnog voda i plovnog prekidača.

Radni fluid Komunalna otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 72 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 2x1,5 kW Visina dizanja: do 13,1 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Sakupljanje i prepumpavanje komunalne otpadne vode u stambenim i javnim objektima.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

SCUBA

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe u blok verziji za bunare prečnika 5”, sa ili bez integrisanog plovnog prekidača. Mogućnost prepumpavanja vode sa sadržajem peska do 25 g/m3.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 7,50 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,10 kW Temperatura radnog fluida: do 40 °C Visina dizanja: do 80 m Maksimalna potopljenost: 20 m Napajanje: monofazno i trofazno 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Sekamatik

Kompaktne kanalizacione instalacije za prepumavanje komunalne otpadne vode

Kompaktne kanalizacione instalacije za prepumavanje otpadne komunalne vode koje se sastoje od elektro ormana, plastičnog rezervoara sa otvorima za uliv, jedne ili dve potapajuće fekalne pumpe, potisnog voda, plovnog prekidača.

Radni fluid Komunalna otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 200 m3/h Snaga: od 0,35 kW do 11,5 kW Visina dizanja: do 38 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Sakupljanje i prepumpavanje komunalne otpadne vode u stambenim i javnim objektima.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z6

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304/ AISI 316 (verzija ZN) za bunare prečnika 6” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 50 g/m3. Sa viklujućm ili neviklujućim motorom.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 78 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 55 kW Temperatura radnog fluida: do 60 °C Maskimalni radni pritisak: 70 bar Visina dizanja: do 700 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z8

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika za bunare prečnika 8” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 100 g/m3. Sa franklin elektromotorom. Dupleks verzija ZR8.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 180 m3/h Snaga: od 5,5 kW do 150 kW Temperatura radnog fluida: do i 30 °C Visina dizanja: do 550 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z10/ Z12

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika za bunare prečnika 10” i 12” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 100 g/m3. Sa franklin elektromotorom. Dupleks verzije ZR10 i ZR12.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 520 m3/h Snaga: od 4 kW do 350 kW Temperatura radnog fluida: do 60 °C Visina dizanja: do 550 m Visina dizanja: do 545 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.