Sydex

Sydex

thumbnail
Sydex konstruiše, proizvodi i prodaje zavojne pumpe za transport fluida velike gustine i viskoziteta. Primenjuju se u postrojenjima za tretman otpadnih voda (kao pumpe za mulj), hemijskoj i petrohemijskoj industriji, kao i u proizvodnji hrane i napitaka.
single product image
K SERIJAZavojne pumpe veoma široke primene, veliki izbor materijala pumpe, kao i načina zaptivanja, samousisne, sa mogućnošću izbora orijentacije potisnog priključka, veliki izbor načina ugradnje.Primena: tretman otpadne vode i mulja, biogas, hemijska i petrohemijska industrija, industrija papira, doziranje različitih hemijskih aditiva, zgušnjavanje mulja, dehidratacija mulja, industrija hrane (destilerije, pivare, prerada voća i povrća, industrija mleka, industrija ulja, proizvodnja mesa i mlečnih proizvoda), tekstilna industrija, poljoprivreda, tretman pijaće vode, industrija vina, šećera, itd.
Karakteristike:kapacitet od 30 l/h do 300 m3/h, pritisak do 48 bar.Za dodatne informacije, pogledajte ovde


single product image
FM SERIJAKompaktne pumpe veoma široke primene, ekonomične, velikog stepena korisnosti, samousisne, tihe, veoma jednostavno i jeftino održavanje, mogućnost izbora materijala.Primena: tretman otpadne vode (polimeri, otpad, mulj, flokulanti), hemijska industrija (deterdženti, boje, lakovi, sapuni), građevinarstvo (cement, beton), poljoprivredni proizvodi (kreme, emulzije, vino, maslinovo ulje), drenaža, itd.
Karakteristike:kapacitet do 10.000 l/h, pritisak do 4 bar.


single product image
M SERIJAPumpe serije M se koriste za doziranje različitih vrsta fluida. Zahvaljujući modularnom dizajnu, postoje tri različita modela jedne nazivne veličine pumpe. Serija M je dostupna i u blok verziji, sa mehaničkim zaptivačem i svim komponentama od AISI 316 L ili Hastelloy. Tačnost doziranja je veoma visoka, orijentacija potisnog priključka reverzibilna, visok stepen samousisa, veliki izbor načina ugradnje, jednostavno održavanje.Primena: tretman otpadne vode (doziranje flokulanata), hemijska industrija i petrohemijska industrija, industrija papira, doziranje hemijskih aditiva, industrija hrane (destilerije, pivare, prerada voća i povrća, industrija mleka i mesa), farmaceutska industrija, industrija vina, šećera, i dr.
Karakteristike: kapacitet od 4-50 l/h, pritisak do 18 bar.


single product image
H SERIJASerija H pumpi se uglavnom koristi u industriji hrane, farmaceutskoj, kozmetičarskoj i hemijskoj industriji. Kod pumpi H serije je omogućeno lako pranje, sa mogućnošču korišćenja CIP o SIP sostema za pranje. Održavanje pumpi je veoma jednostavno i nisu potrebni nikakvi specijalni alati za demontažu i montažu pumpe. Ove pumpe se proizvode od različitih materijala (SS316; SS316Ti, Duplex, etc) i različitih geometrija rotora i statora (1L, 1S, 2S i 4S). Postoji mogućnost izbora orijentacije potisne prirubnice. Pumpe imaju dobre usisne karakteristike.Primena: industrija hrane (destilerije, industrija piva, obrada voća i povrća, industrija mleka, ulja i mesa i mesnih prerađevina), kozmetičarskoj i farmaceutskoj industriji, industrija vina, pakovanje, itd.
Karakteristike: kapacitet do 200 m3/h, pritisak do 24 bar.


single product image
E SERIJAPumpe serije E su konstruisane za vertikalnu ugradnju. Ove pumpe su idealne za primenu u sistemima sa negativnom usisnom visinom. Pumpe serije E imaju veoma dobre usisne karakteristike. Na raspolaganju stoji veliki izbor konstrukcionih materijala (sivi liv, SS304, SS316, SS316Ti, Duplex, itd.).Primena: biogas, tretman otpadne vode i mulja, hemijska i petrohemijska industrija, industrija papira, prehrambena industrija (destilerije, industrija piva, obrada voća i povrća, industrija mleka, ulja, mesa i mesnih prerađevina), tekstilna industrija, ribarstvo, kozmetičarska i farmaceutska industrija, poljoprivreda, industrija vina i šećera, automobilska industrija, itd.
Karakteristike: kapacitet od 200 l/h do 150 m3/h, pritisak do 12 bar.


single product image
G SERIJAPumpe serije G su posebno razvijene za prepumpavanje veoma viskoznih proizvoda, sa malim stepenom vlage ili netečljivih. Sve pumpe ove serije imaju ulivni koš sa pužem. Održavanje i servisiranje kod ovih pumpi je veoma jednostavno. Dostupne su u blok verziji, kao i u verziji sa golim vratilom i spojnicom, koje se mogu pogoniti bilo kojom vrstom pogona. Na raspolaganju stoji veliki izbor konstrukcionih materijala (sivi liv, SS304, SS316, SS316Ti, Duplex, itd.).Primena: biogas, tretman otpadne vode i mulja, hemijska i petrohemijska industrija, industrija papira, prehrambena industrija (destilerije, industrija piva, obrada voća i povrća, industrija mleka, ulja, mesa i mesnih prerađevina), tekstilna industrija, ribarstvo, kozmetičarska i farmaceutska industrija, poljoprivreda, industrija vina i šećera, automobilska industrija, itd.
Karakteristike:kapacitet do 40 m3/h, pritisak do 48 bar.


single product image
WL SERIJAKompaktan i robustan dizajn pumpi serije WL čini ove pumpe idealnim za transport. Zahvaljujući specijalnoj konstrukciji, ove pumpe je mogući postaviti ispod izlivne prirubnice suda. Pranje ovih pumpi je veoma jednostavno. Pumpe su postavljene na kolica. Sastavni deo pumpe je i elektroorman sa ON/OFF prekidačem i STOP tasterom. Delovi u kontaktu sa medijumom koji se prepumpava je AISI 304 (1.4301). Stator je izrađen od NBR-a.Primena: industrija vina, prehrambena industrija.
Karakteristike:kapacitet od 10 do 50 m3/h, pritisak do 4 bar.