Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Xylem

Flygt—A Xylem Brand

B

Potapajuće, drenažne pumpe

Flygt drenažna muljna pumpa, namenjena za teške uslove rada sa otpadnom, muljnom ili abrazivnom vodom.

Radni fluid Otpadna voda, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 100 l/s Snaga: 2,2 do 37 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivreda, navodnjavanje, drenaža.
Ugradnja S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

C

Potapajuće, višekanalne pumpe

Flygt fekalna, kanalizaciona pumpa za efikasno prepumpavanje čiste vode, površinske i otpadne vode koja sadrži čvrste ili vlaknaste čestice.

Radni fluid Otpadna voda koji sadrži vlaknaste i čvrste materije, fekalna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 3000 l/s Snaga: do 775 kW Temperatura radnog fluida: do 90°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, prepumpavanje čiste, kišne i otpadne vode, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrijske i poljoprivredne otpadne vode, abrazivni fluidi, različite vrste mulja.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z—horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

D

Potapajuće pumpe sa vorteks radnim kolom

Flygt potapajuća fekalna, kanalizaciona pumpa sa vorteks radnim kolom za fluide koji sadrže čvrste čestice i abrazivna sredstva.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa povećanim sadržajem krupnih čvrstih čestica, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 150 l/s Snaga: od 1,5 kW do 13 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrija, kišna voda, abrazivni fluidi.
Ugradnja F – slobodnostojeća polutrajna mokra instalacija. P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

F

Potapajuće pumpe sa drobilicom

Flygt fekalna pumpa sa drobilicom za tečna đubriva, otpad od riba ili jako kontaminirane otpadne vode i mulj.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa različitih farmi, kontaminirana otpadna voda sa sadržajem krupnih čestica.
Karakteristike Kapacitet: do 200 l/s Snaga: od 1,7 kW do 47 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Kanalizacioni sistemi, poljoprivreda, farme, industrija, prepumpavanje tečnog đubriva.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z—horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

K

Potapajuće, drenažne pumpe

Flygt drenažna muljna potapajuća pumpa, namenjena za teške uslove rada sa otpadnom, muljnom ili abrazivnom vodom.

Radni fluid Otpadna voda, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 70 l/s Snaga: 1,8 do 10 kW Temperatura radnog fluida: do 70°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, građevinarstvo, rudarstvo, poljoprivreda, navodnjavanje, drenaža.
Ugradnja S – prenosna polutrajna mokra instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

M

Potapajuće pumpe sa seckalicom

Flygt fekalna pumpa za otpadne vode koje sadrže čvrste čestice koje je potrebno usitniti. Radno kolo je opremljeno seckalicom.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda sa povećanim sadržajem krupnih čvrstih čestica.
Karakteristike Kapacitet: do 15 l/s Snaga: od 1,5 kW do 10,9 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, sistemi odvođenja otpadnih voda iz udaljenih naselja, kampova, odmarališta.
Ugradnja P/H – polutrajna mokra instalacija. F – slobodnostojeća polutrajna mokra instalacija. X –opciona instalacija, mokra ili suva.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

N

Potapajuće, samočišćuće pumpe

Flygt fekalna, kanalizaciona pumpa za efikasno pumpanje čiste vode, površinske i otpadne vode koja sadrži čvrste ili vlaknaste čestice. N adaptivno radno kolo specijalno razvijeno da omogući prolaz velikih krpa i čvrstog otpada, tako što se trenutno pomera aksijalno na više omogućavajući nesmetani prolaz velikih komada čvrstog otpada.

Radni fluid Čista, otpadna, fekalna voda sa vlaknastim česticama, abrazivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 1000 l/s Snaga: od 1,3 kW do 300 kW Temperatura radnog fluida: do 90°C
Primena Vodosnabdevanje, kanalizacioni sistemi, prepumpavanje čiste, kišne i otpadne vode, postrojenja za preradu otpadnih voda, industrijske i poljoprivredne otpadne vode, abrazivni fluidi, različite vrste mulja.
Ugradnja P – polutrajna mokra instalacija. S – prenosna polutrajna mokra instalacija. T – vertikalna trajna, suva instalacija. Z—horizontalna trajna, suva instalacija.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

PL

Propelerne pumpe

Potapajuće, propelerne, aksijalne pumpe, za prepumpavanje velike količine otpadne vode na male visine.

Radni fluid Otpadna, sirova i čista voda.
Karakteristike Kapacitet: od 100 do 7500 l/s Snaga: od 6 kW do 500 kW Temperatura radnog fluida: do 40°C
Primena Vodosnadbevanje, postrojenja za preradu otpadnih voda, regulacija poplava, navodnjavanje, akva parkovi.
Ugradnja U betonskoj vertikalnoj cevi, otvoreni potis. U čeličnoj vertikalnoj cevi, otvoreni potis. U čeličnoj vertikalnoj cevi, sa slobodnim potisom. U čeličnoj vertikalnoj cevi sa potopljenim potisom i ventilom. U čeličnoj vertikalnoj cevi sa sifonom. U horizontalnoj cevi.
pošaljite upit

Flygt—A Xylem Brand

PSS (pressurized sewage systems)

Sistemi kanalizacije pod pritiskom

Potpuna tehnička podrška prilikom dimenzionisanja i izbora pumpi za sisteme kanalizacije pod pritiskom. Komplet prepumpne stanice sa rezervoarom od PE i svom pratećom armaturom i automatikom za kontrolu rada pumpi.

Radni fluid Otpadna, fekalna voda.
Karakteristike Mali i veliki sistemi, za različit broj ES.
Primena Ruralna naselja, gde je primena gravitacionih sistema kanalizacije skupo rešenje.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

BG

Horizontalne jednostepene pumpe

Samousisne blok centrifugalne pumpe sa ugrađenim ejektor sistemom, dizajnirane tako da ostanu napunjene i u prisutvu rastvorenih gasova u vodi. Povećana upotreba presovanog nerđajućeg čelika osigurava visoke performanse, izdržljivost i malu masu pumpe.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 4,20 m3/h Snaga: 0,37 kW do 1,10 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 40 °C Visina dizanja: do 53 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Distribucija vode, povišenje pritiska, navodnjavanje, sistemi za pranje, fontane, bazeni, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

CEA

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne, jednostepene pumpe; „N“ varijanta od nerđajućeg čelika za primenu sa agresivnim fluidima.

Radni fluid Čista voda i određene vrste agresivnijih fluida.
Karakteristike Kapacitet: do 31 m3/h Snaga: 0,37 kW do 3 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 110 °C Maksimalni radni pritisak: 8 bar Visina dizanja: do 62 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Distribucija vode, povišenje pritiska, navodnjavanje, sistemi za pranje, čiler sistemi, bazeni, KGH, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DIWA

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe izrađene od nerđajućeg čelika s patentiranim sistemom zaptivanja vratila (višestruko zaptivanje sa uljnom komorom).

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 25 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 21 m Maksimalna potopljenost: 7 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje otpadnih voda, bazeni, fontane, pražnjenje rezervoara u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DL/ DLV

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe izrađene od sivog liva, kućište elektromotora od nerđajućeg čelika, zaptivanje vratila pomoću mehaničkog zaptivača.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 42 m3/h Snaga: od 0,60 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 22 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DN

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe za otpadnu vodu, otporne na habanje. Kompaktne, sa zaštitom od pregrevanja.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 17 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 0,75 kW Temperatura radnog fluida: do 50 °C Visina dizanja: do 20 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje otpadnih voda, bazeni, fontane, pražnjenje rezervoara u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOC

Drenažne pumpe

Potapajuće drenažne pumpe za otpadnu vodu, otporne na habanje. Kompaktne, sa ugrađenim kondezatorom i zaštitom od pregrevanja.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 14 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 0,55 kW Temperatura radnog fluida: do 40 °C Visina dizanja: do 11 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, prepumpavanje vode iz rezervoara, cisterni i bazena, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOMO

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe izrađene od nerđajućeg čelika sa dvokanalnim ili vorteks radnim kolom. Opciono: kompaktan sistem za nivo regulaciju.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 40 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,50 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 14,5 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

DOMO GRI

Pumpe za otpadnu vodu

Potapajuće fekalne pumpe sa radnim kolom sa seckalicom. Za otpadne vode sa krupnim i vlaknastim česticama. Rizik od začepljenja sveden je na minimum, a održavanje je jednostavno.

Radni fluid Otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 6,60 m3/h Snaga: 1,10 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 25 m Maksimalna potopljenost: 5 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Drenaža i odvodnjavanje, pražnjenjen septičkih jama, rezervoara, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-HM

Horizontalne višestepene pumpe

Moderno dizajnirane, visokoefikasne, horizontalne višestepene pumpe; hidraulika visoke efikasnosti i IE3 klasa motora omogućavaju minimalne troškove eksploatacije; sertifikat za korišćenje za pijaću vodu (WRAS i ACS); mogućnost rada sa frekventnim regulatorom (Hydrovarom).

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: 29 m3/h Snaga: od 0,30 kW do 5,50 kW Temperatura radnog fluida: -30 °C do 120 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 160 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje u domaćinstvima, povišenje pritiska, sistemi za navodnjavanje, sistemi za filtraciju, cirkulacioni sistemi za hlađenje i grejanje, sistemi za pranje i čišćenje, industrija hrane i pića, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-LNE

Cirkulacione pumpe

Jednostepene centrifugalne, linijske (cirkulacione) blok pumpe. Dostupne u verziji sa produženom osovinom elektromotora (e-LNEE) i blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-LNES), kao i sa dvostrukoj verziji (e-LNT). Iste dimenzije usisnog i potisng priključka.

Radni fluid Čista voda i slabo agresivni fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 410 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 37 kW Temperatura radnog fluida: od -25 °C do 140 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 100 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Stambeni i industrijski objekti u oblasti grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodosnabdevanja toplom vodom.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-MP

Horizontalne višestepene pumpe

Višestepene pumpe sa zatvorenim radijalnim radnim kolima, modularne robusne konstrukcije za industrijsku primenu. Dostupne u horizontalnoj verziji sa aksijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPA), horizontalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPR), horizontalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 2 kuglična ležaja (e-MPD), kao verticalnoj verziji sa radijalnim usisnim i radijalnim potisnim priključkom, 1 kliznim i 1 kugličnim ležajom (e-MPV).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 850 m3/h Snaga: od 2,2 kW do 1250 kW Temperatura radnog fluida: -25 °C do 140 °C (visokotemperaturna verzija do 180°C) Maksimalni radni pritisak: 40 bar Visina dizanja: do 950 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, napojni sistemi, sprinkler i protivpožarne instalacije, sistemi za hlađenje, punjenje kotlova, reverzna osmoza, filterski sistemi, prepumpavanje čiste do Iako agresivne tečnosti, kondenzata, ulja i drugih tečnosti u industriji.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-NSC

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene u skladu sa EN 733 — (ex DIN 24255), dostupne u monoblok verziji (e-NSCE), blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-NSCS), verziji sa postoljem i spojnicom između pumpe i motora (e-NSCF), kao i verziji sa spojnicom sa međuodstojnikom između pumpe i motora (e-NSCC). Unapređena efikasnost hidraulike sa vrednostima MEI većim od propisanih prema ErP2015 i standardno ugrađenim motorima klase IE3 omogućavaju dug vek trajanja.

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: 1.800 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 355 kW Temperatura radnog fluida:—25 °C do 140 °C Maksimalni radni pritisak: 16 bar Visina dizanja: do 160 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Prepumpavanje i cirkulacija vode u građevinarstvu, industriji i poljoprivredi, protivpožarni siostemi, industrijsko pranje, povišenje pritiska, cirkulacija tople i hladne vode za grejanje i klimatizaciju, vodosnabdevanje, čiler sisteme, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-SH

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene od nerđajućeg čelika AISI 316 u skladu sa EN 733—(ex DIN 24255), dostupne u monoblok verziji (e-SHE), blok verziji sa standardnim elektromotorom (e-SHS), verziji sa postoljem i spojnicom između pumpe i motora (e-SHF), kao i verziji sa spojnicom sa međuodstojnikom između pumpe i motora (e-SHC). Unapređena efikasnost hidraulike sa vrednostima MEI većim od propisanih prema ErP2015 i standardno ugrađenim motorima klase IE3 omogućavaju dug vek trajanja. Motori klase IE4 mogu se dobiti ugrađivanjem Hydrovara (frekventog regulatora).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 240 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 75 kW Temperatura radnog fluida: -10 °C do 120 °C Visina dizanja: do 110 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnadbevanje, povišenje pritiska, prepumpavanje i cirkulacija vode u građevinarstvu, industriji i poljoprivredi, industrijsko pranje, povišenje pritiska, cirkulacija tople i hladne vode za grejanje i klimatizaciju, za hemijski neagresivne ili umereno agresivne tečnosti, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

e-SV

Horizontalne višestepene pumpe

Višestepene vertikalne pumpe optimizovane konstrukcije, sa visokim stepenom iskorišćenja. Zamena mehaničkog zaptivača moguća je bez demontaže elektromotora (za serije 33, 46, 66, 92). Dodatne verzije: e-SV High Temperature za visoke temperature i e-SV Low NPSH sa niskim vrednostima kavitacijske reserve.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 160 m3/h Snaga: od 0,37 kW do 55kW Temperatura radnog fluida: -30 °C do 120 °C (visokotemperaturna verzija do 180 °C) Maksimalni radni pritisak: 40 bar Visina dizanja: do 300 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, filterske instalacije, napojni sistemi, punjenje kotlova, reverzna osmoza, prepumpavanje slabo agresivnih tečnosti, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

ecocirc BASIC/ PREMIUM/ XL

Cirkulacione pumpe

Cirkulacione in-line pumpe sa mokrim rotorom za grejanje, klimatizaciju, ventilaciju. Verzija sa fiksnom i promenljivom brzinom obrtaja.

Radni fluid Voda.
Karakteristike Kapacitet: do 3,2 m3/h Snaga: od 10 W do 50 W Temperatura radnog fluida: od—10 °C do 110 °C Maksimalni radni pritisak: 10 bar Visina dizanja: do 6 m Napajanje: monofazno od 50 Hz
Primena Stambeni i industrijski objekti u oblasti grejanja, klimatizacije, ventilacije i vodosnabdevanja toplom vodom.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

GEM

Postrojenja za povišenje pritiska u sprinkler mreži

Postrojenja za povišenje pritiska u sprinkler mreži u svemu prema standardu EN12845 za sprinkler mrežu i UNI 10779 za hidrantsku mrežu. Sa dve pumpe (radna + rezervna) sa spojnicom sa međuodstojnikom, na elektro ili dizel pogon.

Radni fluid Čista voda.
Karakteristike Kapacitet: do 650 m3/h Snaga: do 132 kW Maksimalni radni pritisak: 12 bara Visina dizanja: do 103 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Sprinkler mreže za gašenje požara vodom za sve tipove stambenih objekata, industrijske i Javne objekte.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

GS

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe za bunare prečnika 4”, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode. Zahvaljujući specifičnoj konstrukciji (podesivi—plivajući položaj radnih kola), ove pumpe su veoma otporne na abraziju — mogućnost prepumpavanja vode sa sadržajem peska do 150 g/m3.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 21 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 7,50 kW Temperatura radnog fluida: do 35 °C Visina dizanja: do 340 m Maksimalna potopljenost: 300 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Hydrovar

Frekventni regulator

Kompaktan frekventni pretvarač, s mikroprocesorskim upravljanjem, za optimizaciju snage pumpe i automatsko podešavanje broja obrtaja motora, s analognim signalima 4-20 mA, u cilju postizanja željenih radnih uslova, kao što je konstantan pritisak, konstantan protok ili praćenje krive sistema s kompenzacijom gubitaka u cevovodu. Posredstvom RS485 interfejsa moguće je povezati do 4 pumpe sa opremljene HYDROVAR-ima.

Karakteristike Napajanje: monofazno 230 V (0.55—2.2 kW) i trofazno 400 V (2.2-45 kW) Temperatura tečnosti: +5 do +400°C Maksimalna vlažnost vazduha: 90 % pri 200°C Stepen zaštite: IP54 / IP55
Primena Regulacija rada različitih tipova pumpi za suvu ugradnju.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

LSN (ex Vogel)

Horizontalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe izrađene u skladu sa EN25199 i EN22858, u dve verzije: sa spojnicom između pumpe i elektromotora (LSN) i u blok verziji (LSB).

Radni fluid Različiti fluidi.
Karakteristike Kapacitet: do 450 m3/h Temperatura radnog fluida: od -40 °C do 180 °C Visina dizanja: do 150 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnadbevanje, cirkulacija hladne i tople vode, prehrambena industrija, filterski sitemi, prepumpavanje čistih i lako agresivnih fluida, kondenzata, ulja, kiselina, i drugih tečnosti u industriji, itd.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Minibox/ Midibox/ Singlebox/ Doublebox

Prepumpne stanice za komunalnu otpadnu vodu

Prepumpne stanice za otpadne komunalne vode prema standardu EN12050-1, koje se sastoje od elektro ormana, plastičnog rezervoara sa otvorima za uliv, jedne ili dve potapajuće fekalne pumpe, potisnog voda i plovnog prekidača.

Radni fluid Komunalna otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 72 m3/h Snaga: od 0,25 kW do 2x1,5 kW Visina dizanja: do 13,1 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Sakupljanje i prepumpavanje komunalne otpadne vode u stambenim i javnim objektima.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

SCUBA

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe u blok verziji za bunare prečnika 5”, sa ili bez integrisanog plovnog prekidača. Mogućnost prepumpavanja vode sa sadržajem peska do 25 g/m3.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 7,50 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 1,10 kW Temperatura radnog fluida: do 40 °C Visina dizanja: do 80 m Maksimalna potopljenost: 20 m Napajanje: monofazno i trofazno 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Sekamatik

Kompaktne kanalizacione instalacije za prepumavanje komunalne otpadne vode

Kompaktne kanalizacione instalacije za prepumavanje otpadne komunalne vode koje se sastoje od elektro ormana, plastičnog rezervoara sa otvorima za uliv, jedne ili dve potapajuće fekalne pumpe, potisnog voda, plovnog prekidača.

Radni fluid Komunalna otpadna voda.
Karakteristike Kapacitet: do 200 m3/h Snaga: od 0,35 kW do 11,5 kW Visina dizanja: do 38 m Napajanje: monofazno i trofazno od 50 Hz
Primena Sakupljanje i prepumpavanje komunalne otpadne vode u stambenim i javnim objektima.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z6

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika AISI 304/ AISI 316 (verzija ZN) za bunare prečnika 6” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 50 g/m3. Sa viklujućm ili neviklujućim motorom.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 78 m3/h Snaga: od 0,55 kW do 55 kW Temperatura radnog fluida: do 60 °C Maskimalni radni pritisak: 70 bar Visina dizanja: do 700 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z8

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika za bunare prečnika 8” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 100 g/m3. Sa franklin elektromotorom. Dupleks verzija ZR8.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 180 m3/h Snaga: od 5,5 kW do 150 kW Temperatura radnog fluida: do i 30 °C Visina dizanja: do 550 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Lowara—A Xylem Brand

Z10/ Z12

Bunarske pumpe

Višestepene utopne pumpe, izrađene od nerđajućeg čelika za bunare prečnika 10” i 12” i veće, za prepumpavanje čiste i slabo zaprljane vode sa sadržajem peska do 100 g/m3. Sa franklin elektromotorom. Dupleks verzije ZR10 i ZR12.

Radni fluid Čista i blago zaprljana voda.
Karakteristike Kapacitet: do 520 m3/h Snaga: od 4 kW do 350 kW Temperatura radnog fluida: do 60 °C Visina dizanja: do 550 m Visina dizanja: do 545 m Maksimalna potopljenost: 350 m Napajanje: trofazno od 50 Hz
Primena Vodosnabdevanje, povišenje pritiska, sprinkler sistemi, protiv-požarni sistemi, reverzna osmoza, fontane.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Ceramic

Membranski difuzori

Difuzori u obliku diska, tačkasto postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Coarse bubble wide band diffuser

Metalni difuzor

Podužni, metalni difuzori, za mehaničku aeraciju u aplikacijama za velika opterećenja mulja.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani podužni difuzorski elementi.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Diffuser holders

Nosači membranskih difuzora

Univerzalni nosači za podužne i disk difuzore, sa elementima cevnog razvoda vazduha.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi za montažu podužnih i disk difuzora, sa delovima cevi za dovod vazduha u difuzorski element.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Eco—lift

Sistem difuzora

Sistem difuzora, sa cevnim razvodom vazduha, postavljen na metalni ram, tako da se spušta i, po potrebi, podiže iz aeracionog bazena.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani sistem za aeraciju.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Gold series

Membranski difuzori

Difuzori, podužno postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Grid components

Distribucioni elementi

Elementi za dovod vazduha u aeracioni sistem.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi za dovod vazduha u sistem difuzorske aeracije.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

ICEAS

Procesno rešenje, sa kontinualnim prilivom otpadne vode u bazene sa SBR tehnologijom za tretman otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi Sistema, koji se postavljaju u prethodno izgrađene i pripremljene betonske bazene.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Oskar

Sistem za praćenje i kontrolu sistema za aeraciju, u realnom vremenu, sa ciljem optimizacije procesa aeracije i uštedu energije.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Silver series II

Membranski difuzori

Difuzori u obliku diska, tačkasto postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.