Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Aqseptence Group

Širok spektar specijalizovanih proizvoda, opreme i sistemskih rešenja za mehanički tretman otpadne vode, filtraciju, separaciju i tehnologiju vode. Sistemi za tretman vode, sita za bunare, sistemi sa vakuumskom tehnologijom, industrijska i arhitektonska sita, sistemi za filtraciju i zgušnjavanje, rudarska sita, sita za naftu i gas, sistemi za vodozahvate.

aqseptence.com/en/

Diemme Filtration

GHT GHT F GHS

Filter presa

Automatski uređaj za izdvajanje tečnosti iz mulja, velikog kapaciteta, automatska filter presa.

Primena Proizvodnja metala i rudrstvo. Hemijska i farmaceutska industrija. Industrija nafte i gasa, rafinerije. Postrojenja za tretman otpadne vode.
Ugradnja Ugradnja u okviru industrijskih postrojenja.
pošaljite upit

Diemme Filtration

ME

Filter presa

Automatski uređaj za izdvajanje tečnosti iz mulja, automatska filter presa.

Primena Postrojenja za proizvodnju keramike, hrane i pica, tretman industrijske otpadne vode, pulpe i papira, tretman otpadne vode.
Ugradnja Ugradnja u okviru postrojenja za tretman otpadne vode.
pošaljite upit

Geiger

Mehanička rešetka

Automatski mehanički uređaj, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode, sa rešetkom u obliku panela sa šipkama i kablom upravljanim čistačem.

Primena Postrojenja za desalinizaciju, za pripremu pitke vode, za rafinerije i usis morske vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Geiger

Mehanička rešetka

Automatski, mehanički uređaj, sa rešetkom u obliku panela sa šipkama, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode. Sistem češljeva, pokretanih lancem, omogućava kontinualno izdvajanje i odlaganje sakupljenog otpada. Prema veličini svetlog prolaza, između šipki panela rešetke, mogu biti „fine“ i „grube“.

Primena Postrojenja za desalinizaciju, za pripremu pitke vode, za rafinerije i usis morske vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Geiger

Mehanička rešetka

Automatski, mehanički uređaj, sa rešetkom u obliku panela sa šipkama, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode. Sajlom upravljana kandža/grabulje, koriste se za podizanje i odlaganje zaustavljenog otpada.

Primena Postrojenja za desalinizaciju, za pripremu pitke vode, za rafinerije i usis morske vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Johnson Screens

Sita

Industrijska sita i filteri.

Primena Bunari pitke vode, arhitektura, proizvodnja pulpe i papira, proizvodnja hrane i pica, metalurgija i rudarstvo, industrija nafte i gasa, rafinerije.
Ugradnja Ugradnja u okviru industrijskih postrojenja.
pošaljite upit

Noggerath

BS

Kontinualno trakasto sito

Automatska rešetka sa trakom, u obliku elemenata sita, koja se kontinualno kreće naviše i odlaže izdvojen čvrsti plivajući i lebdeći otpad iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode. Industrija prerade ribe, prerade mesa. Prehrambena industrija. Hemijska industrija. Industrija prerade drveta. Industrija proizvodnje papira. Tekstilna industrija. Industrija prerade voća i povrća.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal ili direktnim priključenjem na cev.
pošaljite upit

Noggerath

GS GW

Peskolov

Automatski peskolov za izdvajanje peska i šljunka iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja, direktnim priključenjem na cev.
pošaljite upit

Noggerath

NSI

Spiralno sito

Automatski, mehanički uređaj, sa sitima, spiralnim transporterom i kompaktorom, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal, ili direktnim priključenjem na cev.
pošaljite upit

Noggerath

NSI-V

Vertikalno sito

Automatski mehanički uređaj, sa finim sitom, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode, sa vertikalnim zavojnim transporterom i kompaktorom. Mogućnost izbacivanja izdvojenog otpada u kontinualne vreće za odlaganje otpada.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja, direktnim priključenjem na cev.
pošaljite upit

Noggerath

NSP NWP NWP-A NWP-R

Pužni transporter sa kompaktorom

Automatski pužni transporter za transport i presovanje izdvojenog otpada, iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja, u kombinaciji sa automatskom mehaničkom rešetkom
pošaljite upit

Noggerath

RSH-E RSH-I RSH-M/ RSH-MG RSI RSI-DD RSI-DF RSI-SD

Rotaciono sito

Automatski, mehanički uređaj, sa sitima, spiralnim transporterom i kompaktorom, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Noggerath

SC SCT

Spiralni transporter

Automatski spiralni transporter za transport izdvojenog otpada iz otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja, u kombinaciji sa automatskom mehaničkom rešetkom.
pošaljite upit

Noggerath

TOP

Kombinovani uređaj TOP

Kombinovani automatski uređaj za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode, za izdvajanje peska i šljunka iz otpadne vode i za izdvajanje masnoće iz otpadne vode. Povećanje efikasnosti izdvajanja masnoće, pomoću duvaljke. Transport izdvojene masnoće, pomoću zavojne pumpe.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne i kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za pripremu pitke vode.
Ugradnja Ugradnja, direktnim priključenjem na cev.
pošaljite upit

Passavant

KUR-C KUR-Defender KUR-HD KUR-S

Mehanička rešetka

Automatska rešetka u obliku panela sa šipkama, za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode. Sistem češljeva, pokretanih lancem, omogućava kontinualno izdvajanje i odlaganje sakupljenog otpada. Prema veličini svetlog prolaza, između šipki panela, rešetka može biti Automatska „fina“ rešetka i Automatska „gruba“ rešetka.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne ili kanalizacione otpadne vode. Prepumpne stanice industrijske, komunalne ili kanalizacione otpadne vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Passavant

PSP

Zavojna presa

Automatski uređaj, zavojna presa, za zgušnjavanje ili izdvajanje vode iz mulja. Zgušnjavanje mulja do 8% DS. Izdvajanje vode iz mulja do 22% DS.

Primena Postrojenja za tretman industrijske, komunalne ili kanalizacione otpadne vode. Postrojenja za proizvodnju pitke vode.
Ugradnja Ugradnja direktnim priključenjem na cevovod.
pošaljite upit

Passavant

PSS

Step screen

Automatska rešetka za izdvajanje čvrstog plivajućeg i lebdećeg otpada iz otpadne vode. Sistem češljeva, pokretanih lancem, koji se progresivno podižu, omogućavaju kontinualno izdvajanje i odlaganje sakupljenog otpada.

Primena Postrojenja za tretman komunalne otpadne vode.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal.
pošaljite upit

Passavant

Shut Off Device

Tablasti zatvarač

Tablasti zatvarač, uređaj za zatvaranje, regulaciju i kontrolu priliva ili odliva vode u drenažnim sistemima. Upravljan manualno, električno, pneumatski ili hidraulički.

Primena Tehnologija otpadnih voda. Retenzioni sistemi. Zaštita od poplava. Rezervoari, brane, prepumpne stanice. Sistemi za snabdevanje vodom. Irigacioni sistemi.
Ugradnja Ugradnja u otvoreni kanal ili na cevovod.
pošaljite upit

Roediger

Sistem vakuumske kanalizacije

Sistem za zamenu gravitacionog kanlizacionog Sistema.

Primena Kanalizacioni sistem.
Ugradnja Ugradnja, direktnim priključenjem na stambene ili poslovne objekte.
pošaljite upit

Roediger

Vakuum stanica

Centralna vakuumska stanica, u okviru Sistema vakuumske kanalizacije.

Primena Kanalizacioni sistem.
Ugradnja Podzemna ugradnja.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.