Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Safco

Safco je dinamična kompanija koja se oslanja na dugu tradiciju i iskustvo u uslugama koje pruža. Safco je osnovan 1996. godine kao kompanija koja se bavi trgovinom, ali je u međuvremenu delatnost proširena i na proizvodnju. Isporučuje elektro-mašinsku opremu na visokom inženjerskom nivou, sa glavnim ciljem za primenu u industriji. Proizvodni program obuhvata različite tipove pumpi po API ili drugim evropskim standardima, sve u zavisnosti od zahteva.

safco.co.at/en/

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.