Binemikom | Servis Pumpi za Vodu
Binemikom | Servis Pumpi za Vodu
Binemikom | Servis Pumpi za Vodu
Binemikom | Servis Pumpi za Vodu

Servis Pumpi za Vodu

Viši Nivo Pouzdanosti

Delatnost smo Proširili Pružanjem Usluge Servisiranja Pumpi

Servisiramo pumpe proizvođača koje zastupamo kao i pumpe drugih proizvođača. Uslugu servisiranja pumpi vršimo na visokom nivou, sa originalnim rezervnim delovima, u modernom i po svetskim standardima opremljenom servisu naše firme.

Binemikom | Servis Pumpi za Vodu

Protivpožarna Postrojenja i Postrojenja za Povišenje Pritiska

U istom objektu vrši se i montaža postrojenja za protivpožarnu zaštitu i povišenje pritiska u hidranskoj i sanitarnoj mreži.

ISO 9001:2015

Preduzeće „Binemikom“ uvelo je i primenjuje sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 za oblast: unutrašnja i spoljna trgovina i servis industrijske opreme (pumpe za vodu i druge fluide, oprema za mehanički i biološki tretman otpadnih voda, fiting, ventili, odvajači kondenzata, cevi od nerđajućeg čeliga i dr.)