Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Sanitaire—A Xylem Brand | Postrojenja za tretman otpadne vode.

Oprema za kompletni biološki tretman otpadne vode, koja uključuje difuzorsku aeraciju, sekvencijalne serijske reaktore i opremu za preciznu kontrolu operacija.

xylem.com/en-us/brands/sanitaire/

Sanitaire—A Xylem Brand

Ceramic

Membranski difuzori

Difuzori u obliku diska, tačkasto postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Coarse bubble wide band diffuser

Metalni difuzor

Podužni, metalni difuzori, za mehaničku aeraciju u aplikacijama za velika opterećenja mulja.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani podužni difuzorski elementi.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Diffuser holders

Nosači membranskih difuzora

Univerzalni nosači za podužne i disk difuzore, sa elementima cevnog razvoda vazduha.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi za montažu podužnih i disk difuzora, sa delovima cevi za dovod vazduha u difuzorski element.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Eco—lift

Sistem difuzora

Sistem difuzora, sa cevnim razvodom vazduha, postavljen na metalni ram, tako da se spušta i, po potrebi, podiže iz aeracionog bazena.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani sistem za aeraciju.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Gold series

Membranski difuzori

Difuzori, podužno postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Grid components

Distribucioni elementi

Elementi za dovod vazduha u aeracioni sistem.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi za dovod vazduha u sistem difuzorske aeracije.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

ICEAS

Procesno rešenje, sa kontinualnim prilivom otpadne vode u bazene sa SBR tehnologijom za tretman otpadne vode.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi Sistema, koji se postavljaju u prethodno izgrađene i pripremljene betonske bazene.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Oskar

Sistem za praćenje i kontrolu sistema za aeraciju, u realnom vremenu, sa ciljem optimizacije procesa aeracije i uštedu energije.

Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
pošaljite upit

Sanitaire—A Xylem Brand

Silver series II

Membranski difuzori

Difuzori u obliku diska, tačkasto postavljeni na cev za dovod vazduha, kao modularni sistem za instalaciju na dno aeracionog bazena.

Dizajn Modularni dizajn
Primena Postrojenja za tretman otpadne vode.
Izvođenje Prefabrikovani elementi, pripremljeni za ugradnju, prema prethodno izrađenom planu montaže.
pošaljite upit

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.