Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema
Binemikom | Vodene Pumpe i Oprema

Pumpe za Vodu i Prateća Oprema

Xomox

Konusne dvo-tro-četvoro i petokrake slavine sa i bez plašta za grejanje, regulacione slavine, loptaste slavine u raznim varijantima i izvedbama, leptir ventili, od svih vrsta materijala, uključujući i teflonizirane.

Osnovan 1956. godine, Xomox nudi najširi asortiman procesnih ventila i aktuatora u industriji, uključujući čep ventile sa četvrtastim zaokretom, kuglične ventile, leptir ventile visokih performansi i obložene čepove i kuglaste ventile. Xomox proizvodi su namenjeni za korozivnu i toksičnu hemijsku obradu i imaju superiornu kontrolu fugitivnih emisija.

cranecpe.com/brand/xomox/

Zastupnici smo i Distributeri Velikog Broja Renomiranih Svetskih Proizvođača.