Reference

Avalski toranj

thumbnail

Avalski toranj, jedan od simbola Beograda, koji je pusten u rad 1965.god. i koji je smatran za jedan od najlepsih TV predajnika u Evropi i svetu, srusen od strane vazdusnih snaga NATO pakta 29. aprila 1999.god. u 22,40 tokom bombardovanja Srbije, obnovljen je i svecano otvoren 22.04.2010.god.
Avalski toranj ima karakteristican geometrijski oblik, jedinstven u svetu, posto mu je poprecni presek u obliku jednakostranicnog trougla, duzine stranice 7 m. Armirano-betonski deo tornja je 136,65m, a celicni 67,68m, oslanja se na 3 noge.

single product image
single product image

Avalski toranj je visok 204.68 m, najvisa je gradjevina na Balkanu i ima mnoge upotrebne funkcije: telekomunikacione, za uspostavljanje sistema digitalne televizije u Srbiji, bice prenosnik svih signala neophodnih vojsci, policiji, televizijama, kao i mobilnim stanicama.

Na 119. metru nalazi se kafe restoran, a na 123. metru terasa sa panoranskim pogledom. Avalski toranj je osvetljen od temelja do vrha, a zahvaljujuci agregatima, ne moze da ostane bez napajanja elektricnom energijom. Elektrooprema ugradjena u ovo zdanje predstavlja najmoderniji sistem te vrste, jedan od sedam takvih u Evropi.

single product image

single product image


Nasa firma je za potrebe Avalskog tornja isporucila sledece:

  • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMSF20/SV805F22T-KS, sa dve frekventno regulisane LOWARA pumpe SV 805F22T za vodosnabdevanje nize zone tornja
  • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMSF20/SV422F40T-KS, sa dve frekventno regulisane LOWARA pumpe SV 422 F40T za vodosnabdevanje vise zone tornja (restoran, tehnicke prostorije), kao i za sistem gasenja pozara maglom
  • Postrojenje za povisenje pritiska tip BMPP20/FHE40-200/75-KS, sa dve LOWARA pumpe FHE 40-200/75 za gasenje pozara – spoljasnja hidrantska instalacija

single product image
single product image
single product image
single product image
single product image
single product image

Gore navedena tri postrojenja sa LOWARA pumpama u potpunosti zadovoljavaju potrebe tornja za vodom, kako sanitarnom tako i protivpozarnom.