Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju Srbije dodelilo je DIPLOMU preduzeđu Binemikom d.o.o. za novi proizvod – cirkulacionu pumpu ecocirc, u okviru 41. kongresa o grejanju, hlađenju i klimatizaciji.

Pogledati.
Lowara – CIRKULACIONE PUMPE
single product image

Bilo bi poželjno uživati u svom domu za vreme hladnih noćnih zima ili

vrućih letnjih dana, ali da se to ne primeti kada stignu računi za struju.

Iz tog razloga je važno imati cirkulacionu pumpu koja uredno obavlja svoj posao ali i štedi energiju u isto vreme.

single product image
Lowara Ecocirc Auto

Pumpa sa permanentnim magnetom, energetske klase A

 

Lowara Ecocirc Auto je pumpa energetske klase A, sa permanentnim
magnetom i automatskom kontrolom brzine. Automatska kontrola brzine
znači da pumpa radi sa minimalnim utroškom energije uz maksimalnu efikasnost.
Idealna za sisteme grejanja objekata u kojima dolazi do velikih promena
u zahtevanom protoku (npr. sistem grejanja sa radijatorima upravljanim
preko ventila sa termostatima). Ovom pumpom može se postići ušteda
energije i do 80% u odnosu na konvencionalne pumpe.

Nova Ecocirc pumpa je investicija koja postaje sve isplativija što je duže u upotrebi.

 

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE :  UPOREDNA TABELA       TEHNICKI DETALJI     CRTEŽI
single product image
Lowara Ecocirc Vario
Ekonomična pumpa sa permanentnim magnetom
Lowara Ecocirc Vario je pumpa sa permanentnim magnetom kod koje
ne postoji automatsko podešavanje brzine, već podešavanje putem
potenciometra. To znači da je moguće ručno podesiti
snagu pumpe tako da na najbolji mogući način odgovori zahtevima
sistema. Ovo je idealno za sisteme u kojima ne postoje velike varijacije
u traženom protoku, što znači da su ove pumpe idealno rešenje za
domaćinstva. Rešenje sa potenciometrom omogućava još i da pumpa
sa permanentnim magnetom bude i cenovno pristupačna. Uz svoje tehničke  prednosti i uz cenovnu pogodnost,
Ecocirc Vario predstavlja ozbiljnog kanditata za novu standardnu cirkulacionu pumpu.

DOKUMENTA  ZA  PREUZIMANJE :  UPOREDNA TABELA   TEHNICKI DETALJI   CRTEŽI
single product image
Lowara TLC

Standardne pumpe za većinu objekata

 

Lowara pumpe TLC serije su dugo predstavljale udarnu
snagu naših cirkulacionih pumpi. Razlog ovome je njihova
pouzdanost, mala potrošnja, činjenica da predstavljaju
dobru investiciju za uložen novac i da mogu biti
primenjene u većini grejnih i rashladnih cirkulacionih sistema.
Pumpa ima trostepeno ručno podešavanje brzine i
može biti ugrađena i u vertikalnom i u horizontalnom položaju.

 


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE :  
UPOREDNA TABELA   TEHNICKI DETALJI   CRTEŽI
single product image
Lowara TLCSOL

Pumpa za sisteme sa solarnim panelima

Lowara TLCSOL je posebno napravljena za sisteme sa solarnim panelima. U poređenju sa klasičnim grejačkim sistemima, temperature tečnosti u solarnim sistemima su veće, češće variraju i prepumpavana tečnost uglavnom sadrži
određenu dozu glikola. Lowara TLCSOL pumpa je namenjena za rad sa tečnostima temperature od -10 °C do +110 °C (sa gornjom granicom od
130 °C ). Ovde je motor pumpe posebno izolovan radi zaštite od kondezacije koja može predstavljati problem kod solarnih instalacija.


DOKUMENTA  ZA  PREUZIMANJE : 
 UPOREDNA TABELA   TEHNICKI DETALJI   CRTEŽI
single product image
Lowara TLCK

Za širok spektar rashladnih sistema

Za većinu tipova rashladnih sistema koji funkcionišu uz cirkulacione pumpe Lowara TLCK je i povoljno i pouzdano rešenje. Bilo da se radi o sistemima za
klimatizaciju, hlađenje ili geotermalnim sistemima, Lowara TLCK omogućuje da oni nesmetano funkcionišu. Zahvaljujući između ostalog i posebnoj
izolaciji motora koja ga čuva od kondezacije, pumpa je u stanju da vrši cirkulaciju tečnosti čija temperatura iznosi i do -25 °C a sa sadržajem
glikola čak i do 50%.


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE : 
UPOREDNA TABELA   TEHNICKI DETALJI  CRTEŽI
single product image
Lowara Ecocirc Bronza

Za nižu potrošnju pri prepumpavanju sanitarne vode

Lowara Ecocirc Bronza je pumpa visoke efikasnosti za toplu vodu u domaćinstvima, koja omogućuje da korisnik nikada ne mora da se tušira hladnom vodom. Zahvaljujući inovativnom sferičnom motoru i mogućnošću kontinualnog podešavanju brzine, pumpi je za rad potrebno svega 2-8 W, dok je standardnim pumpama za isti radni učinak potrebno i do 25 W. Korišćenjem Ecocirc bronza pumpe možete postići
značajne uštede energije. Izaberite EBV-model sa ručnim podešavanjem brzine za
minimalnu energetsku potrošnju. Dostupne sa ili bez merača (gasi pumpu kada ne postoji potreba za toplom vodom). Ili izaberite EB model sa fiksnom brzinom i temperaturnim senzorima (gasi pumpu kada je voda dovoljno topla). Dostupna sa ili bez merača.

 

DOKUMENTA  ZA  PREUZIMANJE : UPOREDNA TABELA  TEHNICKI DETALJI   CRTEŽI
single product image
Lowara TLCB

Pouzdana bronzana pumpa za toplu vodu

Lowara pumpe TLCB serije obezbeđuju pouzdano i energetski efikasno snabdevanje toplom vodom iz slavine, čim slavinu otvorite. Brzina se ručno podešava, tako da se dobija odgovarajuća pumpa sa najnižom mogućom potrošnjom energije i to
bez buke u cevima, koju obično prouzrokuje visok protok. Kućište pumpe izrađeno je od bronze kako bi se sprečila pojava korozije.

 


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE : 
UPOREDNA TABELA  TEHNICKI DETALJI  CRTEŽI
single product image
Prirubničke pumpe – FLC/FLCTJednostavna i robusna cirkulaciona pumpa dostupna i u  “blizanac izvedbi”. U stanju da radi na temperaturama od -15 ° C to +120 ° C. Navoj: DN 40-80
Snaga: 128 – 2 537 W
Max Q: 80 m3/hr (twin version 150 m3/h)
Max H: 14 m


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE :  
 UPOREDNA TABELA   TEHNICKI DETALJI  CRTEŽI
single product image
Prirubničke pumpe – EFLC/EFLCTJednostavna i robusna cirkulaciona pumpa dostupna i u  “blizanac izvedbi”. U stanju da radi na temperaturama  -15 ° C to +120 ° C. Navoj: DN 40-80
Snaga: 128 – 2 537 W
Max Q: 80 m3/hr (blizanac verzija 150 m3/h)
Max H: 14 m


DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE : 
UPOREDNA TABELA  TEHNICKI DETALJI  CRTEŽI
single product image
In-line pumpe  EFLC/EFLCT
Za objekte sa velikim grejnim ili rashladnim sistemima, gde je teško održati vodu čistom, preporučujemo in-line pumpe sa suvim rotorom.
One mogu biti skuplja početna investicija, u odnosu na pumpe sa mokrim rotorom, ali njihova veća efikasnost i radna pouzdanost čini ih isplativijim
na duge staze.

Lowara FC / Lowara FCT

Ove pumpe su dostupne i kao standardne i u “blizanac” verziji, zajedno sa standardnim motorima ili motorima sa produženim vratilom.

Tread: DN 40 – 100
Power 0,37 – 22 kW
Max Q: 190 m3/hr (blizanac verzija 360 m3/h)Max H: 89 m

DOKUMENTA  ZA PREUZIMANJE :  UPOREDNA TABELA  TEHNICKI DETALJI  CRTEŽI