Proizvodi

Lowara

thumbnail
Razne pumpe za vodu, jednostepene i višestepene horizontalne i vertikalne, bunarske pumpe, hidrofori sa i bez frekventnih regulatora HYDROVAR, protivpožarna postrojenja, procesne pumpe itd.

Vogel pumpen

thumbnail
Razne pumpe za vodu, jednostepene i višestepene horizontalne i vertikalne, bunarske pumpe, hidrofori sa i bez frekventnih regulatora HYDROVAR, protivpožarna postrojenja, procesne pumpe itd.

Bilfinger

thumbnail
Spiralni transporter bez vratila, spiralna presa sa ojačanom spiralom bez vratila, spiralni separator peska sa ojačanom spiralom bez vratila, perač krupnog peska sa spiralom bez vratila, spiralna rešetka sa presom sa ojačanom spiralom ...

Probig

thumbnail
Zgrtači namenjeni za pravougaone bazene u postrojenjima za tretman otpadne vode (komunalne i industrijske), izrađeni od visokokvalitetnih nemetalnih materijala koji se primenjuju u avionskoj industriji. Zadovoljavaju API standard za primenu u petrohemijskoj industriji.

Sydex

thumbnail
Sydex konstruiše, proizvodi i prodaje zavojne pumpe za transport fluida velike gustine i viskoziteta. Primenjuju se u postrojenjima za tretman otpadnih voda (kao pumpe za mulj), hemijskoj i petrohemijskoj industriji, kao i u proizvodnji hrane i napitaka.

Binemikom

thumbnail
Postrojenja za povišenje pritiska vode za sanitarnu i protivpožarnu vodu (hidrantske instalacije, sprinkler i drenč instalacije). Kombinovana postrojenja za povišenje pritiska. Upravljanje po pritisku, protoku, krivi sistema ili kombinovano.

Xomox

thumbnail
Konusne dvo-tro-četvoro i petokrake slavine sa i bez plašta za grejanje, regulacione slavine, loptaste slavine u raznim varijantama i izvedbama, leptir ventili od svih vrsta materijala, uključujući i teflonizirane