Probig

Probig

thumbnail
Zgrtači namenjeni za pravougaone bazene u postrojenjima za tretman otpadne vode (komunalne i industrijske), izrađeni od visokokvalitetnih nemetalnih materijala koji se primenjuju u avionskoj industriji.
Zadovoljavaju API standard za primenu u petrohemijskoj industriji.