Vogel pumpen

Vogel pumpen

thumbnail
Razne pumpe za vodu, jednostepene i višestepene, horizontalne i vertikalne, bunarske pumpe, hidrofori sa i bez frekventnih regulatora HYDROVAR, protivpožarna postrojenja, procesne pumpe.
single product image
L SERIJACentrifugalne jednostepene pumpe.
Primena: vodosnabdevanje i tretman otpadnih voda, snabdevanje hladnom i toplom vodom u industriji i visoko i nisko gradnji, pranje filtera. LS serija pumpi se primenjuje u hemijskoj industriji i industriji uopšte, rudnicima, industriji šećera i preradi papira. Pogodne su za transport sledećih fluida: čista i blago zaprljana voda (bez krupnih čestica), hladna i topla voda, kondenzat, uljne emulzije, mešavina vode i glikola, itd.
Karakteristike: protok do 600 m3/h (do 4600 m3/h za LS pumpe), visina dizanja (napor) do 100m. Maksimalna temperatura fluida do 140oC (do 180oC kod LS pumpi). Mogućnost nadogradnje frekventnog regulatora – HYDROVAR.


single product image
IC SERIJAPumpe za hemijsku i procesnu industriju.
Primena: hemijski procesi, farmaceutska industrija, industrija hrane i napitaka, proizvodnja papira, metala i čelika, automobilska industrija, snabdevanje i hlađenje vode, prerada vode, i dr.
Karakteristike: protok do 450 m3/h, visina dizanja (napor) do 150m, opseg temperature fluida -40 do 177oC, maksimalni dozvoljen pritisak u kućištu pumpe 16bar, pumpe se proizvode od daktilnog liva, nerđajućeg čelika AISI 316, duplex SS, titaniuma, itd. Moguća je nadogradnja frekventnog regulatora – HYDROVAR.


single product image
MP SERIJACentrifugalne višestepene horizontalne i vertikalne pumpe.
Primena: vodosnabdevanje i tretman vode, booster stanice, navodnjavanje, protivpožarne stanice, sistemi za čišćenje u industriji, snabdevanje hladnom i toplom vodom u industriji i visoko i nisko gradnji, rudarstvo punjenje rezervoara, snabdevanje hladnom i toplom vodom u industriji. Pogodne su za transport sledećih fluida: čista i blago zaprljana voda (bez krupnih čestica), hladna i topla voda, kondenzat, uljne suspenzije, kiseline kao i njihovi rastvori, i td.
Karakteristike: protok do 2000 m3/h, visina dizanja (napor) do 300m, potis DN 80 do DN 300, maksimalna temperatura fluida 140oC, maksimalni pritisak u kućištu pumpe 45 bar. Mogućnost nadogradnje frekventnog regulatora – HYDROVAR.


single product image
TV, TVS SERIJABunarske pumpe za vertikalnu i horizontalnu ugradnju, za bunare 8″, 10″, 12″ i 14″.
Primena: vodosnabdevanje gradova, snabdevanje vodom u pivarama, industriji hrane i napitaka, hlađenje vode u industriji, navodnjavanje u poljoprivredi i sportskim objektima, kontrola nivoa vode i odvodnjavanje u rudnicima i gradilištima, fontane i vodeni parkovi.
Karakteristike: protok do 560 m3/h, visina dizanja (napor) do 500m, potis R3″ do 8″ NPT, maksimalna dozvoljena temperatura vode u kontaktu sa elektromotorom je 25oC (na zahtev do 60oC), maksimalni pritisak u kućištu 55bar, kućišta i radna kola pumpi se izrađuju od sivog liva, bronze i nerđajućeg čelika (TVS serija je kompletno izrađena od nerđajućeg čelika). Moguća je primena fr. regulatora – HYDROVAR.


single product image
HYDROVARFrekventni regulator opremljen mikroprocesorom, HYDROVAR, omogućava da se u sistemu održava konstantan protok, pritisak ili razlika pritisaka, ili pak da se prati kriva sistema. Primena HYDROVAR-a dovodi do uštede električne energije.
Primena: booster stanice, sistemi za navodnjavanje, vodosnabdevanje, punjenje rezervoara, izmenjivači toplote, cirkulacija vode, sistemi za reverznu osmozu, proizvodnja dejonizovane i destilovane vode, sistemi za pranje sa promenljivim protokom i pritiskom, fontane, pumpe za otpadne vode i mikseri, i dr.
Karakteristike: monofazni i trofazni, snage 1.1 do 45kW, mogućnost komunikacije do 4 uređaja preko RS 485 modula, mogućnost sinhronog rada više pumpi, sadrži sve električne zaštite motora.


single product image
SVH, MPBH SERIJAVertikalne višestepene pumpe opremljene HYDROVAR-om.
Mogućnost automatske kontrole i održavanje konstantnog pritiska ili razlike pritisaka u sistemu, protoka ili praćenje krive sistema.


single product image
BOOSTER STANICESERIJE: VDL, VDA, VDH, VDHB, VFA