Bilfinger

Bilfinger

thumbnail
Spiralni transporter bez vratila, spiralna presa sa ojačanom spiralom bez vratila, spiralni separator peska sa ojačanom spiralom bez vratila, perač krupnog peska sa spiralom bez vratila, spiralna rešetka sa presom sa ojačanom spiralom bez vratila za kana, spiralna rešetka sa presom sa ojačanom spiralom bez vratila sa tankom, spiralna rešetka sa transporterom za otpadnu vodu sa velikim sadržajem krupnog otpada, spiralna rešetka sa presom za vertikalnu ugradnju, kombinovani uređaj za prihvat i pred-tretman otpadne vode iz septičkih jama, kombinovani uređaj za prihvat i pred-tretman otpadne vode sa klasifikatorom peska, kombinovani uređaj za prihvat i pred-tretman bilo koje vrste otpadne vode.
single product image
SPIRALNI TRANSPORTER BEZ VRATILA, TIP MNDKoristi se za transport mulja, krupnog otpada sa mehaničkih rešetki i drugih materijala.Način instalacije: horizontalno ili pod uglom 0-30oC (MND/V – vertikalna instalacija).
Maksimalna dužina transportera: 40 m.
Kapacitet: 0.5-8 m3/h za krupan otpad, 1.5-26m3/h za mulj.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika.
Prednosti: spirala bez vratila za transport bez zaglavljivanja, bez mehaničkih delova u direktnom kontaktu sa materijalima koji se transportuju, male potrebe za održavanjem, niska cena.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNA PRESA, TIP MDSPIRALNA PRESA SA OJAČANOM SPIRALOM BEZ VRATILA, TIP MDKoristi se za presovanje / dehidraciju svih vrsta otpada.

Način instalacije: pod uglom od 5oC do 25oC.
Kapacitet: 2 m3/h (MD 20), 5 m3/h (MD 30), 8 m3/h (MD 40).
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNI SEPARATOR PESKA, TIP MNSPIRALNI SEPARATOR PESKA SA OJAČANOM SPIRALOM BEZ VRATILA, TIP MNKoristi se za separaciju peska iz vode i njegovu dehidraciju. Spiralni separator je opremljen bunkerom za prihvat vode i osloncem.

Kapacitet: max 30 m3/h (MN 30), max 80 m3/h (MN 80), max 100 m3/h (MN 100), max 130 m3/h (MN 130).
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.
NAPOMENA: kako bi se smanjio sadržaj organskih materija u pesku, kompanija Bilfinger, na zahtev kupca, u svoje separatore peska ugrađuje specijalan sistem za pranje peska “FILWASH” (vazduh: 30 Nm3/h 0.5 bar, voda: 1-2 l/s 2.5-5 bar).


single product image
PERAČ KRUPNOG PESKA, TIP MN/FWPERAČ KRUPNOG PESKA SA SPIRALOM BEZ VRATILA, TIP MN/FWKlasifikator peska sa sistemom za pranje.

Kapacitet: max 30 m3/h (MN 30 FW), max 80 m3/h (MN 80 FW).
Procenat odstranjenja organskih materija iz peska: 97% (u zavisnosti od peska).
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNA REŠETKA SA PRESOM, TIP MID (MID)SPIRALNA REŠETKA SA PRESOM SA OJAČANOM SPIRALOM BEZ VRATILA ZA KANAL, TIP MID (MID)Kombinovani uređaj za separaciju mehaničkog otpada iz otpadne vode, transport i presovanje / dehidraciju krupnog otpada pre izbacivanja. Kanalni tip. Tip MI je bez prese.

Nominalni prečnici korpe rešetke: 200, 300, 400, 500, 600, 700 mm.
Prečnik otvora rešetke: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mm.
Kapacitet: do 1000 m3/h, u zavisnosti od modela, tipa otpadne vode i otvora na rešetki.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNA REŠETKA SA PRESOM, TIP MI/T (MI)SPIRALNA REŠETKA SA PRESOM, SA OJAČANOM SPIRALOM BEZ VRATILA SA TANKOM, TIP MI/T (MI)Kombinovani uređaj za separaciju mehaničkog otpada iz otpadne vode, transport i presovanje / dehidraciju krupnog otpada pre izbacivanja. Kanalni tip. Tip MI/T je bez prese.

Nominalni prečnici korpe rešetke: 200, 300, 400, 500, 600, 700 mm.
Prečnik otvora rešetke: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mm.
Kapacitet: do 1000 m3/h, u zavisnosti od modela, tipa otpadne vode i otvora na rešetki.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNA REŠETKA, TIP SPSPIRALNA REŠETKA SA TRANSPORTEROM ZA OTPADNU VODU SA VELIKIM SADRŽAJEM KRUPNOG OTPADA, TIP SPModeli: 300 – 400 – 500 – 600 -700.
Prečnik otvora rešetke: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 5, 7, 10 mm.
Tip spirale: bez vratila.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
SPIRALNA REŠETKA SA PRESOM, TIP MID/VSPIRALNA REŠETKA SA PRESOM ZA VERTIKALNU UGRADNJU, TIP MID/VKombinovani uređaj za separaciju krupnog otpada iz vode, presovanje i transportovanje do mesta za odlaganje otpada.

Nominalni prečnici korpe rešetke: 200, 300, 400, 500, 600, 700 mm.
Prečnik otvora rešetke: 0.25, 0.5, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 mm.
Kapacitet: do 1000 m3/h, u zavisnosti od modela, tipa otpadne vode i otvora na rešetki.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
KOMBINOVANI UREĐAJ, TIP MKOMBINOVANI UREĐAJ ZA PRIHVAT I PRED-TRETMAN OTPADNE VODE IZ SEPTIČKIH JAMA, TIP MSeparacija krupnog otpada iz vode, pranje i presovanje izdvojenog otpada. Uređaj je opremljen tankom na sopstvenim osloncima i “Perrot” brzom spojkom za priključenje kamiona za pražnjenje septičkih jama. Umesto brze spojke, postoji i varijanta sa flanšama za spajanje sa ulaznom i izlaznom cevi. Uređaj može da se koristi i za industrijsku i za gradsku otpadnu vodu.

Kapacitet: max 50 m3/h (M 50), max 100 m3/h (M 100), max 30 m3/h (M 2.30), max 80 m3 (M 2.80), max 100 m3/h (M 2.100).
Prečnik otvora rešetke: 5, 6, 7, 10 mm.
Tip spirale: bez vratila.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
KOMBINOVANI UREĐAJ, TIP M/2KOMBINOVANI UREĐAJ ZA PRIHVAT I PRED-TRETMAN OTPADNE VODE SA KLASIFIKATOROM PESKA, TIP M/2Separacija krupnog otpada iz vode, pranje i presovanje izdvojenog otpada. Separacija i dehidracija peska. Uređaj može da se koristi i za industrijsku i za gradsku otpadnu vodu.

Kapacitet: max 30 m3/h (M 30/2), max 50 m3/h (M 50/2), max 80 m3/h (M 80/2), max 100 m3 (M 100/2).
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
KOMBINOVANI UREĐAJ, TIP GSRKOMBINOVANI UREĐAJ ZA PRIHVAT I PRED-TRETMAN BILO KOJE VRSTE OTPADNE VODE, TIP GSRSpecijalni kombinovani uređaj za prihvat bilo koje vrste otpadne vode koja se doprema kamionom. Ova specijalna izvedba uređaja, sa velikim prihvatnim tankom, omogućava veoma brzo prebacivanje sadržaja iz kamiona u uređaj, čime je vreme zadržavanja kamiona kod uređaja veoma skraćeno.

Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.


single product image
KOMBINOVANI UREĐAJ, TIP TOPKOMBINOVANI UREĐAJ ZA PRIHVAT I PRED-TRETMAN BILO KOJE VRSTE OTPADNE VODE, TIP TOPKombinovani uređaj serije TOP je razvijen za pred-tretman bilo koje vrste otpadne vode. Modeli:
TOP 2 – spiralna rešetka sa presom – uklanjanje peska
TOP 3 – spiralna rešetka sa presom – uklanjanje peska – uklanjanja masnoće

Kapacitet: do 100 l/s – standardna izvedba, do 200 l/s – specijalna izvedba.
Konstrukcioni materijali: nerđajući čelik AISI 304 ili AISI 316, spirala od specijalnog legiranog čelika ili AISI 304 ili AISI 316.
Primena: postrojenja za preradu otpadnih voda, prehrambena industrija i pakovanje, klanice, papirna industrija, itd.